Pateicība

IZSAKU pateicību par starpnovadu konkursa „ Brocēnu četrcīņa” sagatavošanu un vadīšanu šādām Brocēnu vidusskolas skolotājām: Vitai Banzenai, Ditai Dubultai,Olitai Ļitvinovai,Vinetai Mielavai,                           Anetei Miltai,Margitai Skrastiņai.

IZSAKU pateicību par iegūto 1. vietu Latvijas Kultūras kanona konkursā 2017.-2018. „ Kultūras kanona vēstis Latvijas nākamajā simtgadē” pirmajā kārtā Kurzemes reģionā sekojošiem skolēniem: Alvīnei Paštorei 12.b kl., Dacei Preisai 12.b kl.,  Samantai Turkai 10.a kl., skolotājai Intai Muižarājai.

Direktors E.Valters

														
Irēna Birgersone

Lepojamies!

15.novembrī Cēsīs notika “Skolu reitinga 2017” balvu pasniegšana. Šogad konkursā tika nominēta 51 skola četrās nominācijās – ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas un specializētās skolas, tajā skaitā tehnikumi, arodvidusskolas un mūzikas skolas. Reitingā pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos vērtē piecus mācību priekšmetus – latviešu valodu, matemātiku, angļu valodu, dabas zinības (bioloģija, fizika, ķīmija), vēsturi un skolas kopvērtējumā, kā arī skolu izaugsmi gan mācību priekšmetos, gan kopvērtējumā. Mūsu skola ir labākā pilsētu vidusskolu grupā.Uz svinīgo apbalvošanas ceremoniju devās bioloģijas skolotāja Margita Skrastiņa, ķīmijas skolotāja Vita Banzena un direktora vietniece izglītības jomā Olita Ļitvinova. Draudzīgā aicinājuma balvu mēs saņemam jau 4.reizi – 2003.,2007.,2012.un 2017.gadā.

 

														
Irēna Birgersone