Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
20.11.pirmdiena  

21.11.otrdiena

 

Mācību jomu grupu sanāksmes 7.50

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm 11.40(201.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30(201.)

22.11.trešdiena Metodiskā padome 15.30
23.11.ceturtdiena Starpnovadu angļu valodas olimpiāde 8.-9.klasēm
24.11.piektdiena Leļļu teātris „Vilks, kurš rija grāmatas” 12.20 1.-4.klasēm (aktu zāle)

														
Irēna Birgersone