Par Brocēnu vidusskolu vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa kontekstā

Latvijas izglītības sistēmā šobrīd ir intensīvu pārmaiņu laiks. Vislielākās pārmaiņas, kas notiks ikvienā skolā, būs saistītas ar mācību saturu, ieviešot kompetenču pieeju un realizējot projektu Skola 2030. Vienlaikus notiek un turpināsies izglītības iestāžu tīkla pārveidošana – mazo skolu slēgšana un vidusskolu reorganizēšana par pamatskolām.

Izglītības ministrija ir pasūtījusi vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveidi pētnieku grupai, kuru vada ģeogrāfs Jānis Turlajs. Pētījums ir publicēts un 31.oktobrī tika prezentēts Saldū. Pētnieks uzskata, ka Saldus ietekmes areālā nepieciešams attīstīt 2 vidusskolas – Saldū un Druvā un citas areāla vidusskolas Brocēnos, Skrundā un Kalnos ir reorganizējamas par pamatskolām.  No apmēram 300 valstī esošajām vidusskolām  šajā modelī paredzēts atstāt 130.

Aicinu uztvert to tikai kā pētījumu, tas neapdraud skolēnu mācības Brocēnu vidusskolā. Lēmumu par skolas reorganizāciju pieņem pašvaldība, nevis ministrija un pašvaldība ir ieinteresēta, lai Brocēnos būtu vidusskola.

Direktors Egons Valters

														
Irēna Birgersone

Uz Cēsīm pēc balvas!

Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā pilsētu vidusskolu grupā esam nominēti balvas saņemšanai dabas zinībās par  centralizēto eksāmenu rezultātiem 2016./17.mācību gadā. Lūk, mūsu skolas rezultāts šajos mācību priekšmetos:

Mācību priekšmets Vidējais procents skolā Vidējais procents valstī
Bioloģija 68,81 % 63,7 %
Ķīmija 68,70 % 63,1 %

Uz svinīgo apbalvošanas ceremoniju dosies bioloģijas skolotāja Margita Skrastiņa, ķīmijas skolotāja Vita Banzena un direktora vietniece izglītības jomā Olita Ļitvinova.

Paldies mūsu 2016./17.m.g. absolventiem un viņu skolotājiem par labiem rezultātiem obligātajos centralizētajos eksāmenos!

Obligāto centralizēto eksāmenu ( OCE) rezultāti 2016./17.m.g.

Mācību priekšmets Vidējais procents skolā Vidējais procents valstī
Angļu valoda 63,26 % 59,7 %
Latviešu valoda 60,34% 50,9 %
Matemātika 40,52 % 34,9 %

Direktora vietniece Olita Ļitvinova 

														
Irēna Birgersone