Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
13.11.pirmdiena

Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)

Skolas pieņemšana 14.00(bibl.)

14.11.otrdiena

 

Skolotāju sanāksme 7.50(112.)

Komunikāciju līnija 5.-9.kl.8.30(aktu zāle)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm 11.40(201.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30(201.)

15.11.trešdiena  
16.11.ceturtdiena

Dzejas pēcpusdiena kopā ar dzejnieku Rolandu Ozolu 10.-12.klasēm 13.00 (aktu zāle)

 

17.11.piektdiena

Valsts svētkiem veltīts koncerts „Skaista mana tēvu zeme” 1.-4.klasēm 10.00(aktu zāle)

Valsts svētkiem veltīts koncerts „Latvijas vēstures lapas šķirstot” 5.-12.klasēm 13.00 (aktu zāle)

18.11.

plkst. 16.00

Brocēnu novadu kultūras un izglītības centrā Republikas dzimšanas dienai svinīgs pasākums

Irēna Birgersone