3.novembrī Brocēnu vidusskolā notika novada Talantu skolas pirmā nodarbība – šoreiz 7.–10. klašu audzēkņiem. Pirmās Talantu skolas nodarbības tēma – Ģeogrāfija, tāpēc skolā viesojās LU ĢZZF Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedras pētnieks un docētājs Agnis Rečs. Nodarbības sākumā skolēni tika iepazīstināti ar studiju iespējām, ko piedāvā LU Ģeogrāfijas uz Zemes zinātņu fakultāte, profesijām, kurās ir vajadzīga dotā izglītība, nozarēm, kurās strādā attiecīgie speciālisti, aktuālām pētījumu metodēm. Atslodzei Jauno Ģeogrāfu skolas stila konkursiņš – pēc attēliem atpazīsti Latvijas pilsētas. Interesenti vienmēr ir gaidīti JĢS nodarbībās. Turpinājumā sekoja aizrautīgs stāstījums par ekspedīcijām uz Islandes un Grenlandes ledājiem, kurās piedalījās arī nodarbības vadītājs. Varēja uzzināt pētījumu rezultātus – par ledāja veidošanos, tā izmaiņām leduslaikmetu griezumā, par klimatiskajiem apstākļiem un klimata pārmaiņu radītajām sekām. Prezentācijā bija gan kartogrāfiskais materiāls, diagrammas, gan interesanti attēli par piedzīvoto ekspedīcijas laikā. Lielisku iespēju apskatīt ledāja plaisas un upes deva skati, kas bija filmēti un fotografēti ar drona palīdzību. Pētnieks iepazīstināja ar polāro pētījumu ikdienu, izmantoto ekipējumu un iekārtām. Noslēgumā skolēniem tika dota iespēja novērtēt ar dronu iegūto attēlu izmantošanas iespējas un attēlu apskatei izmēģināt stereoskopus.

Ja interesē ģeogrāfija, tās nozares un ekspedīciju avantūras, tad šī nodarbība bija saistoša, deva ieskatu iespējamo profesiju lauciņā. Tā tika organizēta ES struktūrfondu projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 ietvaros.

Ģeogrāfijas skolotāja Daiga Barančane

														
Irēna Birgersone