Skolēnu brīvlaikā skolotāji turpina mācīties un sevi pilnveidot!

														
Irēna Birgersone

Atzīmējot Tukuma muzeja astoņdesmit piekto gadskārtu, muzejs izdevis grāmatu ”Pasakas par putniem”. Tajā apkopotas skolotāja un pasaku vācēja Anša Lerha-Puškaiša septiņas paša sarakstītās pasakas, kas drīzāk gan līdzinās fabulām. Līdz ar jaunajā izdevumā apkopotajiem dažādu jomu ekspertu komentāriem pasaku grāmata ļauj ieskatīties arī literatūras vēsturē un iepazīt 19. gadsimta ikdienu Zemgales lauku sētā.

Piezīmes jeb skaidrojumus  par pasaku valodu apkopojusi mūsu latviešu valodas un literatūras skolotāja, 5.a klases audzinātāja Mairita Neilande. Mairita ir skolotāja, kurai patīk veidot stundas, kurās skolēniem ir iespēja plānot, sadarboties, jautāt, diskutēt, reflektēt un vienmēr iemācīties ko jaunu.

Esam lepni un gandarīti par mūsu kolēģes ieguldījumu grāmatas tapšanā!

														
Irēna Birgersone

Aicinām!

Dokumentus var iesniegt:  ELEKTRONISKI (vecākiem, kuriem ir e-paraksts). 

   Aizpildītu/parakstītu iesniegumu sūtiet uz skolas e-pastu: broceni.skola@broceni.lv

KLĀTIENĒ pie skolas sekretāres, katru darba dienu no plkst. 9.00-16.00, iepriekš vienojoties par ierašanās laiku, zvanot 63865605.  Piesakot bērnus skolā klātienē, līdzi nepieciešams ņemt bērna dzimšanas apliecību.

Apmeklējot skolu sejas masku lietošana un roku dezinficēšana ir obligāta!

														
Irēna Birgersone

Apsveicam

Apsveicam ar sasniegumiem Saldus novadu apvienības matemātikas olimpiādē:

📌 Ričardam Mazrimam (5.b) – 1.vieta,

📌 Armandam Leicānam (5.n) – 3.vieta,

📌 Rinaldam Lazdam (6.a) – 2.vieta,

📌 Paulai Cepurītei (6.n) – 3.vieta

Paldies skolotājām Dignai Gūtmanei, Vinetai Mielavai, par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

No sievietes nopūtām radās dzeja, no viņas balss-mūzika un no viņas kāju iemītajām pēdām izauga puķes.
Sirsnīgi sveicu Brocēnu vidusskolas sievietes 8.martā!  

														
Irēna Birgersone

Priecājamies par Brocēnu vidusskolas skolēnu lieliskajiem startiem Kurzemes reģiona ZPD konferencē:

 I pakāpe  – Daniela Lasmane, Diāna Lasmane, Mareks Lazda, Katrīne Leščuka, Leandra Spriesle, Rainers Pavārs, Klāvs Zakevics

II pakāpe – Ādams Maks, Mareks Lapsenbergs

III pakāpe – Marija Bērica, Edijs Dombrovskis, Agija Goča, Anna Zariņa

Paldies skolotājiem Daigai Barančanei, Irēnai Birgersonei,  Vitai Banzenai, Ditai Dubultai, Margitai Skrastiņai, Laurai Miķelsonei, Anetei Miltai, Ingai Rozalinskai, Intai Zankovskai

														
Irēna Birgersone

ZINU.DARU.VARU!

“Esiet sveicināti 2021.gada neparastajā konkursā “Domu pūce” ZINU. DARU.VARU!” Ar šādiem vārdiem 3. martā plkst. 16.00 erudītkonkursu atklāja vadītāji Erīna Līna Āboliņa un Ralfs Stūris. Šogad erudītkonkursā piedalījās 6 komandas- Vecāku komanda- “Skaiti līdz 3”- Kristīne Ķeire, Ansis Ābuls, Solveiga Dzene, Gita Kudiņa.

 Brocēnu pašvaldības komanda– “JC kopā”- Kitija Holšteina, Ēvalds Kārkliņš, Egita Eversone un Evija Lasmane.

Skolotāju komanda- “Glābējzvans”- Olita Ļitvinova, Egons Valters, Viviāna Grīnberga un Mairita Neilande.

 10. a klases komanda- “Mazie cinīši”-Amanda Siliņa – Lauva, Līza Elizabete Jakušenkova, Klāvs Valters un Kristers Buls.

11. a klases komanda-” Nerātnie bērneļi”– Daniela Lasmane, Klāvs Zakevics, Diāna Lasmane un Mareks Lazda.

 12.a klases komanda – “Ziemeļmeitas un Ansītis” -Liene Jamščikova, Anna Zariņa, Kristīne Vilmane un Andis Cinītis.

Šogad daudzi konkursa uzdevumi bija radoši, un radošums ir viena no mūsu skolas vērtībām, piemēram, kapteiņa spēle, kur katrs komandas kapteinis izlozēja savu priekšmetu un prasmīgi, asprātīgi to reklamēja. Konkursa erudītākais uzdevums risinājās Kahoot.it vietnē, tajā tika apskatītas septiņas tēmas. Šis uzdevums noteikti dalībniekiem lika nedaudz iespringt, jo bija jāprot ātri izdomāt pareizo atbildi un paspēt nospiest pareizo pogu.Starp nopietniem un nenopietnajiem uzdevumiem mūs fiziski izvingrināja un iekustināja Katrīne Leščuka. Par tehnisko nodrošinājumu un to dažādo izmantojumu parūpējās Rainers Pavārs un sk. Marika Ulmane. Konkursu organizēja un uzdevumus gatavoja Skolēnu pašpārvaldes komanda- Erīna Līna Āboliņa, Ralfs Stūris, Ksenija Sanduļaka, Simona Šreitmane, Agija Goča, Katrīne Leščuka, Leandra Spriesle. Roku uz pulss turēja skolotāja Dita Dubulta. Kārtējo reizi guvām pārliecību, ka Skolēnu pašpārvaldēs ir spēks! Konkursā, kā jau katra konkursā, vienmēr ir galvenie uzvarētāji:

3. vietu ieguva komanda  ” Nerātnie bērneļi.”

2. vietu ieguva komanda- “Ziemeļmeitas un Ansītis.”

1. vietu ieguva komanda- “Glābējzvans”, patiess prieks par mūsu erudītajiem un radošajiem skolotājiem, kuri saņem galvenajā balvā ceļojošo pūčuku Trūdiju.

Paldies visiem konkursa dalībniekiem! Mēs visi šajās divās stundās bijām uzvarētāji, jo ieguvām jaunus draugus, pieredzi un zināšanas. Guvām jaunas emocijas, prieku un gandarījumu!          Erīna Līna Āboliņa-10. a klase

														
Irēna Birgersone

1. martā notika “GRINDEKS” PRĀTA TURNĪRS -KONKURSS pirmā kārta

Pasākums tiek rīkots, lai veicinātu Latvijas vidusskolēnu interesi un erudīciju ķīmijas, farmācijas un medicīnas jomās. Pasākumā varēja piedalīties jebkuras Latvijas vidusskolas skolēni no 10. – 12. klasei. Pasākums tiek rīkots 3 (trīs) kārtās. Pirmā kārta norisinājās 2021. gada 1. martā tiešsaistes platformā. No Brocēnu vidusskolas piedalījās 2 komandas. “BURBULĪŠI”: Lasmane Diāna, Lazda Mareks, Pavārs Rainers, Lasmane Daniela, Zakevics Klāvs.

Un “SUSLIKI”: Burlakova Sanija, Jamščikova Liene, Andersone Annija, Vicinska Rūta.

Pirmajā spēles dienā tika izspēlēti 70 jautājumi, 10 kārtās par tēmām – ķīmija, farmācija un medicīna. Pusfinālā tika 100 (simts) komandas, kas ieguvušas visvairāk punktus; finālā tieksies 50 (piecdesmit) komandas ar lielāko punktu skaitu, pēc tam superfināls. Prieks, ka mūsu komanda “Burbulīši” ierindojās augstajā 28. vietā un iekļuva pusfinālā. Otrai komandai šoreiz nedaudz pietrūka. Kā teica konkursa dalībnieki: “Konkurss bija daudzpusīgs un tajā tika aplūkotas visdažādākās tēmas, protams, akcentēta bija ķīmija, bioloģija un nedaudz farmācija, taču bija jautājumi arī par ekonomikas, vēstures, literatūras, kulinārijas, mūzikas, matemātikas tēmām. Tomēr visvairāk mums paliks atmiņā, ka pirmā aptieka Rīgā jau bija 14.gs.”

Nākamā kārta 5. martā – fināls  un 11. martā supefināls. Turam īkšķus!!! Ķīmijas skolotāja Vita Banzena

														
Irēna Birgersone

Pirmās psiholoģiskās palīdzības (PPP) rokasgrāmata pusaudžiem

Veselības ministrija kopā ar pusaudžu psihoterapeitu Nilu Konstantinovu izstrādājusi pirmās psiholoģiskās palīdzības (PPP) rokasgrāmatu pusaudžiem, kurā apkopotas pamatzināšanas, tehnikas un prasmes, kas pusaudzim palīdz izvairīties no mentālās veselības problēmām, atpazīt tās un sniegt pirmo palīdzību sev pašam vai draugam. Nils Konstantinovs norāda, ka apgūt psihiskās veselības pamatprasmes mūsdienu pusaudzim ir tikpat svarīgi, kā zināt ceļu satiksmes noteikumus vai rīcību ārkārtas situācijā.

Pirmās psiholoģiskās palīdzības (PPP) rokasgrāmatu aplūko un lejupielādē šeit: https://ej.uz/PPP_rokasgramata

														
Irēna Birgersone