ZINU.DARU.VARU!

“Esiet sveicināti 2021.gada neparastajā konkursā “Domu pūce” ZINU. DARU.VARU!” Ar šādiem vārdiem 3. martā plkst. 16.00 erudītkonkursu atklāja vadītāji Erīna Līna Āboliņa un Ralfs Stūris. Šogad erudītkonkursā piedalījās 6 komandas- Vecāku komanda- “Skaiti līdz 3”- Kristīne Ķeire, Ansis Ābuls, Solveiga Dzene, Gita Kudiņa.

 Brocēnu pašvaldības komanda– “JC kopā”- Kitija Holšteina, Ēvalds Kārkliņš, Egita Eversone un Evija Lasmane.

Skolotāju komanda- “Glābējzvans”- Olita Ļitvinova, Egons Valters, Viviāna Grīnberga un Mairita Neilande.

 10. a klases komanda- “Mazie cinīši”-Amanda Siliņa – Lauva, Līza Elizabete Jakušenkova, Klāvs Valters un Kristers Buls.

11. a klases komanda-” Nerātnie bērneļi”– Daniela Lasmane, Klāvs Zakevics, Diāna Lasmane un Mareks Lazda.

 12.a klases komanda – “Ziemeļmeitas un Ansītis” -Liene Jamščikova, Anna Zariņa, Kristīne Vilmane un Andis Cinītis.

Šogad daudzi konkursa uzdevumi bija radoši, un radošums ir viena no mūsu skolas vērtībām, piemēram, kapteiņa spēle, kur katrs komandas kapteinis izlozēja savu priekšmetu un prasmīgi, asprātīgi to reklamēja. Konkursa erudītākais uzdevums risinājās Kahoot.it vietnē, tajā tika apskatītas septiņas tēmas. Šis uzdevums noteikti dalībniekiem lika nedaudz iespringt, jo bija jāprot ātri izdomāt pareizo atbildi un paspēt nospiest pareizo pogu.Starp nopietniem un nenopietnajiem uzdevumiem mūs fiziski izvingrināja un iekustināja Katrīne Leščuka. Par tehnisko nodrošinājumu un to dažādo izmantojumu parūpējās Rainers Pavārs un sk. Marika Ulmane. Konkursu organizēja un uzdevumus gatavoja Skolēnu pašpārvaldes komanda- Erīna Līna Āboliņa, Ralfs Stūris, Ksenija Sanduļaka, Simona Šreitmane, Agija Goča, Katrīne Leščuka, Leandra Spriesle. Roku uz pulss turēja skolotāja Dita Dubulta. Kārtējo reizi guvām pārliecību, ka Skolēnu pašpārvaldēs ir spēks! Konkursā, kā jau katra konkursā, vienmēr ir galvenie uzvarētāji:

3. vietu ieguva komanda  ” Nerātnie bērneļi.”

2. vietu ieguva komanda- “Ziemeļmeitas un Ansītis.”

1. vietu ieguva komanda- “Glābējzvans”, patiess prieks par mūsu erudītajiem un radošajiem skolotājiem, kuri saņem galvenajā balvā ceļojošo pūčuku Trūdiju.

Paldies visiem konkursa dalībniekiem! Mēs visi šajās divās stundās bijām uzvarētāji, jo ieguvām jaunus draugus, pieredzi un zināšanas. Guvām jaunas emocijas, prieku un gandarījumu!          Erīna Līna Āboliņa-10. a klase

														
Irēna Birgersone