Skolēnu brīvlaikā skolotāji turpina mācīties un sevi pilnveidot!

Irēna Birgersone