Priecājamies par Brocēnu vidusskolas skolēnu lieliskajiem startiem Kurzemes reģiona ZPD konferencē:

 I pakāpe  – Daniela Lasmane, Diāna Lasmane, Mareks Lazda, Katrīne Leščuka, Leandra Spriesle, Rainers Pavārs, Klāvs Zakevics

II pakāpe – Ādams Maks, Mareks Lapsenbergs

III pakāpe – Marija Bērica, Edijs Dombrovskis, Agija Goča, Anna Zariņa

Paldies skolotājiem Daigai Barančanei, Irēnai Birgersonei,  Vitai Banzenai, Ditai Dubultai, Margitai Skrastiņai, Laurai Miķelsonei, Anetei Miltai, Ingai Rozalinskai, Intai Zankovskai

														
Irēna Birgersone