Aicinām vecākus jau tagad atbalstīt sava bērna karjeras izvēli!

														
Irēna Birgersone

Muzikāla izrāde “Īkstīte”

5.martā 1.-4.klašu skolēniem bija lieliska iespēja programmas Latvijas skolas somas ietvaros, digitāli noskatīties muzikālu izrādi “Īkstīte”, tā sniedza iespēju papildināt zināšanas par literārām pasakām. Šobrīd 4. klases skolēni lasa dažādu autoru darbus- gan A. Saksi, gan I. Ziedoni, gan H. K. Andersenu.  Pasakas “Īkstīte”  muzikālais aranžējumus ļāva sasaistīt izlasīto pasaku ar muzikālo uzvedumu. Skolēniem bija dažāds redzējums. Bija skolēni, kuriem patika un pievērsa lielāku uzmanību arī tērpu izskatam- sasaistīja pat ar šova “Balss maskā” tērpiem.  Dažas no skolēnu atbildēm:

  • 👍Pārsteidza, ka krupja kungs gribēja Īkstīti piespiest apprecēties.
  • 👍Patika, kā Īkstīte izdejoja no zieda.
  • 👍Es uzzināju, ka pasakas var pārvērst dziesmās.
  • 👍Pārsteidza, ka izrādē bija gan mazi bērni, gan pieaugušie.
  • 👍Patika, ka bija viss- balets, teicējs, dziesmas.

Bija arī skolēni, kurus nesaistīja muzikālais sniegums, bet atzina, ka patika tēli, pārsteidza Krupja kunga loma. Mani kā skolotāju iepriecināja viena skolēna atbilde, ka pasakas galvenā doma ir par to, ka draugus var atrast jebkur! Paldies programmas iespēju!

4.b klases audzinātāja V. Ķezbere

														
Irēna Birgersone