Atzīmējot Tukuma muzeja astoņdesmit piekto gadskārtu, muzejs izdevis grāmatu ”Pasakas par putniem”. Tajā apkopotas skolotāja un pasaku vācēja Anša Lerha-Puškaiša septiņas paša sarakstītās pasakas, kas drīzāk gan līdzinās fabulām. Līdz ar jaunajā izdevumā apkopotajiem dažādu jomu ekspertu komentāriem pasaku grāmata ļauj ieskatīties arī literatūras vēsturē un iepazīt 19. gadsimta ikdienu Zemgales lauku sētā.

Piezīmes jeb skaidrojumus  par pasaku valodu apkopojusi mūsu latviešu valodas un literatūras skolotāja, 5.a klases audzinātāja Mairita Neilande. Mairita ir skolotāja, kurai patīk veidot stundas, kurās skolēniem ir iespēja plānot, sadarboties, jautāt, diskutēt, reflektēt un vienmēr iemācīties ko jaunu.

Esam lepni un gandarīti par mūsu kolēģes ieguldījumu grāmatas tapšanā!

														
Irēna Birgersone