Uz 1.klasi

Dokumentus var iesniegt:

ELEKTRONISKI (vecākiem, kuriem ir e-paraksts). Iesniegums var lejuplādēt šeit: https://www.brocenuvsk.lv/macibas/uznemsanas-noteikumi/ Aizpildītu/parakstītu iesniegumu sūtiet uz skolas e-pastu: broceni.skola@broceni.lv

KLĀTIENĒ pie skolas sekretāres, katru darba dienu no plkst. 9.00-16.00, iepriekš vienojoties par ierašanās laiku, zvanot 63865605. Piesakot bērnus skolā klātienē, līdzi nepieciešams ņemt bērna dzimšanas apliecību. Apmeklējot skolu sejas masku lietošana un roku dezinficēšana ir obligāta!

														
Irēna Birgersone