Improvizācija ienāk Brocēnu vidusskolā

Improvizācija ienāk Brocēnu vidusskolā 9. februārī projekta ”Kas meklē, tas atrod!” ietvaros uz Brocēnu vidusskolu tika uzaicināta Ieva Garjāne. Viņa jauniešiem pastāstīja par savu nodarbošanos. Tad Ievas vadībā darbojāmies paši. Ar improvizācijas metodēm tika veicināta komunikācija starp klasesbiedriem, ar asociatīvo kāršu spēlēm iepazinām viens otru daudz labāk, uzzinājām par sevi kaut ko jaunu. Svarīgākais, manuprāt, bija tas, ka aktivitātes lika gan sev, gan citiem justies īpašiem un saprast, ka mums visiem nav jābūt vienādiem. Nodarbības bija ļoti noderīgas, taču pārāk īsas.  Kopā nolēmām, ka labprāt atkārtotu tikšanos ar Ievu Garjāni.

Projekta dalībniece Evelīna Grinkeviča 7.a

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

Irēna Birgersone