Brocēnu vidusskola mīlestības dienā pārsteidz paši sevi!„Izklausies Redzēts” 2020.

Šogad mūsu skolā jau trešo gadu norisinājās pasākums „Izklausies Redzēts”, tas šogad notika 14.februārī Valentīndienā. Šogad mēs iekāpām laika mašīnā laikā no 1970. līdz pat 2019. gadam, katrai klasei bija iespēja izlozēt trīs gadus, no kuriem drīkstēja brīvi improvizēt un atdarināt pašus spilgtākos mūzikas hitus. Pirms pasākuma bija ļoti liels satraukums, jo mūsu skolas aktu zāle bija pilna ar skatītājiem, skatītāju rindās bija prieks redzēt vecākus, brāļus, māsas un mūsu skolas absolventus, visiem sēdvietas pat nepietika. Pasākumu vadīšanu un scenārija veidošanu šogad uzņēmās mūsu skolas 10.a klases skolniece Leandra Spriesle un Brocēnu novada jauniešu centra „Kopā” jaunatnes lietu speciālists Ēvalds Kārkliņš, kuri lieliski iejutās Rēzijas un Marta Kristiāna Kalniņa lomās, pasākumu atklājot ar dziesmu „Zilais putniņš”. Dziesma un pasākuma laikā uz skatuves uzlidoja arī Zilais putniņš! Vakara gaitā pavisam kopā bija sagatavoti 15 priekšnesumi.  Kā jau ierasts mēs, skolēni, ļoti priecājamies par vecāku un skolotāju priekšnesumiem. Jāuzslavē visas klases, kuras iepriekš bija krietni pastrādājušas, padomājot gan par tērpiem, gan kustībām, gan arī par šova elementiem. Šis pasākums nav iedomājams bez žūrijas, šogad mūs komentēja un stingri vērtēja Druvas vidusskolas teātra improvizatori Rēzija Terēze Dubulta un Gvido Mēteris, kā arī Rīgas teātra apvienības “Ārprāc” improvizators – Jānis Klucis. Visas klases bija ļoti labi sagatavojušās, arī žūrija izteica labus vārdus katrai klasei.

5.-8.klašu kategorijā 1.vietu ieguva 7.a klase(1976.-1979.),2.vietu ieguva 8.b klase(1982.-1982.), bet 3.vietas ieguvēji bija 6.a klase (2006.-2009.)

9.-12.klašu kategorijā 1.vietu ieguva 9.a klase (1991.-1994.),2.vietu ieguva 10.a klase (2003.-2006.), bet 3.vietas ieguvēji bija 9.b klase (2000.-2003.)

Katram skatītājam bija iespēja nobalsot par savu favorītu, un Skatītāju Simpātijas balvu ieguva 9.a klase ar dziesmu„ BlackorWhite”,viņi galvenajā balvā ieguva gardu Valentīndienas torti.Vecāku padome (1973.-1976.) mūs patīkami pārsteidza ar dziesmu „Rudacīte’’,viņi ne tikai precīzi atdarināja šo dziesmu, bet izpildīja dziesmu “dzīvajā”. Arī mūsu skolas skolotāji prot mūs pārsteigt un iedrošināt, šogad skolotāji atdarināja (1994.-1997.) grupas Rednex dziesmu „ Cotton Eye Joe”.Prieks par šādiem svētkiem, tie mudina katru piedalīties un sajust gandarījumu par kopīgi paveikto. Šādi svētki mums ir ļoti vajadzīgi, tie mūs saliedē un ļauj sajusties būt īpašam. Paldies visiem šī pasākuma organizatoriem, īpaši skolotājai Ditai, skolēnu pašpārvaldei, klases audzinātājām,pasākuma vadītājiem, žūrijai,apskaņotājiem, fotogrāfei, filmētājai,vecākiem, skatītājiem un katram skolēnam, kurš uzdrīkstējās pamēģināt!

6.a klases skolnieces Ērika Milta un Egija Petrova

														
Irēna Birgersone

Apsveicam

Apsveicam ar augstajiem sasniegumiem stapnovadu ķīmijas (9.-12.kl.) olimpiādē:

1.vieta – Rūta Alma Vicinska (9.a); Mareks Lazda (10.a)

2.vieta – Sanija Burlakova (9.a); Diāna Lasmane (10.a)

3.vieta – Līza Elizabete Jakušenkova (9.b); Daniela Lasmane (10.a)

Atzinība– Ksenija Sanduļaka (9.b); Amanda Siliņa Lauva (9.b); Mareks Lapsenbergs (10.a)

Paldies skolotājai Vitai Banzenai

														
Irēna Birgersone

Mācību vizīte Rīgas tehniskajā universitātē

Vai zini, kā rodas skaņa un kā to var ierakstīt? Kā izgatavot dronu un vadīt to? Tehnoloģijas gada ietvaros 20. februārī 7.– 10. klašu skolēni devās mācību vizītē uz Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultāti. Elektroakustikas laboratorijā bija iespēja noskaidrot visu par skaņu, radīt skaņu un redzēt tās viļņus savām acīm. Nodarbības laikā viesojās skaņas izolācijas telpā, iepazīstot fizikas likumus. Otrajā nodarbībā skolēni iepazina dronu izgatavošanas, lietošanas un izmantošanas iespējas. Praktiski vēroja drona pārvietošanos apkārtējā vidē, izmantojot virtuālās realitātes brilles. Pēc nodarbībām, RTU pašpārvaldes studenta pavadībā, skolēni devās ekskursijā, iepazinās ar studiju un pētniecības vidi RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā, kas jau vairākus gadus tiek mērķtiecīgi veidota par Baltijas reģionā modernāko inženierzinātņu studiju centru. Pasākums skolēniem sniedza motivāciju domāt par nākotnes profesiju un padziļināti apgūt nepieciešamos mācību priekšmetus. S.Tarasova, I.Lasmane

Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 ietvaros

														
Irēna Birgersone

Patiess prieks un lepnums par mūsu skolas 10. klases skolnieka Mareka Lazdas panākumiem, kurš ar savu darbu un interesi par ķīmiju ir ne tikai ieguvis pārliecinošu 1. vietu starpnovadu ķīmijas olimpiādē un uzaicināts piedalīties 3 dienas Valsts ķīmijas olimpiādē, bet arī nopelnījis iespēju piedalīties AS “Grindeks” projekts ” Profesiju dienas skolēniem”. Tur nevar nokļūt jebkurš. Ir jāraksta motivācijas vēstule un jāiztur sīva konkurence konkursā.  Mareks to paveica un kā pats teica: ”Biju tur vienīgais no parastas vidusskolas, pārējie no ģimnāzijām. 19. februārī man bija lieliska iespēja apskatīt AS “Grindeks” uzņēmumu kopā ar citiem Rīgas ģimnāziju skolēniem.

Profesiju dienā var iepazīt kādu no AS “Grindeks” darbinieku ikdienu, uzdot sev interesējošos jautājumus un veikt eksperimentus. Es izvēlējos Vides kontroles laboratorijas ķīmiķa- analītiķa profesiju, jo tā mani visvairāk ieinteresēja. “Profesiju diena” sākās ar skolēnu un darbinieku iepazīšanos, tika pārrunāta katra skolēna motivācijas vēstule. Tad notika eksperimentālā daļa, kurā man vajadzēja noteikt no 2 izfiltrētiem un 2 neizfiltrētiem ūdens paraugiem PH līmeni, ūdens cietību, un dzelzs saturu. Pēc noteikšanas tika secināts, ka AS “Grindeks” ūdens filtri darbojas bez problēmām. Tad bija ekskursija pa AS “Grindeks” gan gāzes, gan šķidruma hromatogrāfijas laboratorijām, kuras pārbauda zāļu saturu. Visbeidzot, varēja apskatīt rūpnieciskās iekārtas “Mildronāta” gatavošanā. Es iesaku apmeklēt AS “Grindeks” kā arī citus farmaceitiskos uzņēmumus tiem, kuriem padziļināti interesē bioloģija vai ķīmija” saka Mareks.

Skolotāja Vita Banzena

														
Irēna Birgersone

Dzimtās valodas dienas konkurss

Ik gadu 21. februārī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Šajā dienā UNESCO aicina novērtēt valodu un kultūru daudzveidību. Arī Brocēnu novadā nu jau 3. gadu notika Dzimtās valodas dienas konkurss 7., 8. klašu skolēniem. Šī konkursa mērķis ir veicināt skolēnos atbildību par savu dzimto valodu, kopt valodas un runas kultūru un rosināt interesi par latviešu literatūru un kultūru. Tāpēc 25. februārī sešas komandas minēja rēbusu, atpazina valodas un rakstniekus jaunības dienu fotogrāfijās, noteica alfabētus, minēja svešvārdu nozīmes, reklamēja senus priekšmetus un radoši pārbaudīja savas un komandas biedru zināšanas. Uzvaras laurus plūca Blīdenes pamatskolas komanda, 2.vietā 8.b klases komanda, 3.vietā 8.a klases komanda. Paldies visiem, kas piedalījās! Skolotājas Ļena un Mairita

														
Irēna Birgersone

SWEDBANK stunda

25.februārī 11.a klases skolēniem ekonomikas stunda bija citādāka,jo to vadīja SWEDBANKAS speciāliste. Iejūtoties bankas kredītkomitejas speciālistu lomās,  ekonomikas stundas laikā 11.a klases skolēni apguva tematu par aizņēmumu veidiem un izzināja kreditēšanas procesa principus. Skolēni noskaidroja,kā pats aizņēmējs var ietekmēt finansēšanas nosacījumus. Stundas otrajā daļā skolēni iepazinās ar vairākiem reāliem gadījumiem, kuros bankas klienti lūdz aizņēmumu. Pašiem bija jāveic aprēķini un jāizvērtē situācijas, lai pieņemtu un pamatotu lēmumu par aizņēmuma piešķiršanu. Klases audzinātāja Ļena Zvaigzne.

														
Irēna Birgersone

Dalība starptautiskā konferencē “Jauniešu līderība digitālajā laikmetā”


Mēs, Brocēnu vidusskolas skolēni- Leandra Spriesle, Klāvs Zakevics, Ādams Maks, Mareks Lapsenbergs, Renārs Apaļais 07.-09.02. bijām 3 dienu starptautiskā konferencē “Jauniešu līderība digitālajā laikmetā”, ar kuru Dace Melbārde ar partneriem uzsāk jauniešu līderībai un līdzdalībai veltītu iniciatīvu Nākotnes līderu akadēmija. Konferences atklāšana norisinājās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur dalībniekus uzrunāja gan ārvalstu eksperti jauniešu līderības jautājumos, gan jauniešu līderi no Lielbritānijas un Zviedrijas. Tāpat ar jauniešiem diskutēja “Draugiem Group” pārstāvis Jānis Palkavnieks un izglītības politikas pētniece Ilze Saleniece, aktīvi piedalījāmies darbnīcā “Izglītība un prasmes 21.gs.” Otrā un trešā diena norisinājās Rīgas Juglas vidusskolā, kuru gaitu veidoja un vadīja šīs skolas skolēnu komanda. Galvenā tēma bija medijpratība. Visās aktivitātēs piedalījās arī skolotāji, mūsu skolu pārstāvēja skolotājas Laura Miķelsone un Daiga Barančane. Mēs iesaistījāmies domnīcās, tikāmies un diskutējām ar Jāni Šipkēvicu junioru, debatējām par aktuālām tēmām sabiedrībā, piedalījāmies fotoorientēšanās sacensībās, kur no visām 12 skolām ieguvām 3.vietu, kā arī izstrādājām projekta plānu vasaras nometnei, kura norisināsies Liepājā.   
Leandra: Man visvairāk atmiņā palika fotoorientēšanās un darbnīcas, kur nācās pašiem aktīvi iesaistīties, darboties, un, protams, visam klāt vēl jāpieliek radošā domāšana.  Iedvesmoja ārzemju lektori, kuri, būdami tikai nedaudz vecāki par mani, savās dzīvēs ir daudz sasnieguši un tālu tikuši. Šo trīs dienu laikā esmu guvusi tiešām daudz – es jūtu, ka esmu palikusi drošāka, pārliecinātāka, vairs nebaidos tik ļoti izteikt savas domas un viedokli, kā arī sadraudzējoties ar citu skolu pārstāvjiem, esmu nedaudz mainījusi uzskatus, stereotipus un skatījumu uz dzīvi. Ādams: Pasākums bija izdevies. Šajās trīs dienās nostiprināju prasmes: runāt publikas priekšā, īsā laikā adaptēties dažādās situācijās, ātri saprast uz ko ir spējīgi cilvēki. Projekta dalībnieki ir ļoti atsaucīgi un darbīgi.Renārs: Pasākumā ieguvu jaunas zināšanas par digitalizāciju. Bija interesanti pirmajā dienā klausīties lektoru lekcijas par viņu pieredzi. Manuprāt, jaunieši bija par visu padomājuši, patika viņu darbnīcas, kurās parādījās viņu līderības prasmes, kā arī fotoorientēšanās un “Vakara pasaciņa”. Mareks: Man patika tas, ka ikvienam bija iespēja izpaust savu viedokli un netikt par to nosodītam, arī vakara pasaciņas patika. Es guvu plašākas zināšanas par interneta vidi un iedvesmojos no Nīderlandes vieslektora pieredzes stāsta, kā arī secināju, ka man ir jāpiestrādā pie savām valodas prasmēm. Klāvs: Patika diskusijas, viedokļu apmaiņa, konferencē ieguvu jaunu informāciju. Uzzināju daudz ko noderīgu, piemēram, to, kā tiekam maldināti un caur sociālajiem tīkliem neapzināti atļaujam piekļūt saviem datiem plašam interesentu pulkam.. Šobrīd gatavojam savu domnīcu “Starptautiskā drošība”, kuras laikā  uzņemošā skola būs Brocēnu vidusskola.

Rakstu sagatavoja Leandra Spriesle 10.a un Daiga Barančane

														
Irēna Birgersone

No kā sastāv čipsi?

Vai čipsi un Coca-Cola jums garšo? Jā, ļoti! Bet, vai šie produkti ir veselīgi? Atbildi uz jautājumu 12. februārī mazajiem 1.a un 1.b klases kārumniekiem sniedza ķīmijas un bioloģijas skolotāja Vita Banzena. Izrādās, ka vieglajā čipsu pakā ir tik daudz tauku un sāls, bet Coca-Colas pudelē ir vesela glāze cukura! Šādi produkti ir jālieto uzturā reti un nelielos daudzumos.  Bērni no videofilmas fragmenta uzzināja, kā ražo iecienītos Ādažu čipsus. Lai saražotu 1 kg čipsu, nepieciešami 4 kg kartupeļu, kuri tiek audzēti Latvijā.

Nodarbības otrajā daļā skolotāja demonstrēja fantastiskus eksperimentus ar dažādām ķīmiskām vielām. Tie tik bija brīnumi! Parastais krāna ūdens pēkšņi kļuva violets, tad zils, tad dzeltens. Neparastajā traukā šķidrums pēkšņi sāka burbuļot un dūmot! Bērni ar interesi vēroja, kā gatavo zilonim putojošu zobu pastu. Paldies skolotājai Vitai par pamācošu un aizraujošu nodarbību!

S.Tarasova

Pasākums tiek organizēts ESF projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta ietvaros un biedrības „Brocēnu vidusskolas skolēnu parlaments” atbalstu

														
Irēna Birgersone

Mācāmies padarīt stundas interesantākas

Sadarbības grupā sākumskolas posmā, ar Erasmus + projektā iegūtām zināšanām , dalījās kolēģes Evita Sergejeva un Dace Viļumsone. Sniedzām nelielu ieskatu par interneta vietnēm, kuras izmantojot  mācību procesā,  skolēni varēs  izmantot mūsdienu tehnoloģijas. Tas padarīs mācību procesu aizraujošu un interesantu. 

Projekts Nr.2019-1-LV01-KA101-062071 tiek  īstenots Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) skolu sektora finansējuma ietvaros.

														
Irēna Birgersone

Apsveicam

Apsveicam Reini Leju (4.b kl.) ar iegūto 3.vietu starpnovadu 4.klases latviešu valodas olimpiādē. Paldies skolotājai Vinetai Pekai.

														
Irēna Birgersone