Ziemīgās piektdienas

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
27.11.pirmdena Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)

28.11.otrdiena

 

Sanāksme par „Googles” dokumentiem 7.50 G-21 (210.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm 11.40(201.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30(201.)

Projekta vadības sanāksme 16.00

29.11.trešdiena Pieredze apmaiņas brauciens sākumskolas skolotājiem 15.00
30.11.ceturtdiena

Elektroenerģija (lekcija +praktiska nodarbība) 6.a klasei 9.20

Elektroenerģija (lekcija +praktiska nodarbība) 5.b klasei 10.20

10.00 Starpnovadu bioloģijas olimpiāde 206.kab.

Eksperimenti labarotorijās novada 1.-4.klasēm

1.12.piektdiena

 

														
Irēna Birgersone

Latvija – mana dzimtene, manas mājas, mana ģimene, mans sākums. Tā ir skaistākā vieta Dzintarjūras krastā, kur debesis ir zilākas, mākoņi baltāki un zāle zaļāka…

Novembra mēnesis mums katram ir īpašs mēnesis, mēs vienojāmies Lāčplēša dienas lāpu gājienā, skolas, pilsētas, novada un valsts dzimšanas dienai veltītos pasākumos, bijām kopā ar saviem vistuvākajiem cilvēkiem.

„Mana skola Brocēnos” sajutās īpaša 17. novembrī, jo skolā svinējām Latvijas valsts 99 dzimšanas dienu, pie skolas iededzinājām svecītes latvju spēku zīmēs, klašu durvis rotāja īpaši dekori, paši bijām tērpušies svētku drēbēs ar sarkanbaltsarkanu lentīti pie krūtīm. Šo dienu mēs bagātinājām ar latviešu dziesmām, dejām, dzeju, paldies vārdiem un pateicībām par „Labajiem darbiem”, katrs skolēns saņēma dāvanu pasi „Es daru, Latvija!”, un nozīmīgus spēka vārdus no skolas direktora Egona Valtera, skolēnu prezidenta Riharda Jēkaba Dzeņa.

Paldies visiem skolēniem, skolēnu vecākiem, skolotājiem, kas palīdzēja radīt sirsnīgus un patiesus svētkus Latvijai!

Es zinu, ka ir tikai viena pasaule un viena Latvija. Mana Latvija. Manas mājas, kur esmu piederīga. Visur citur pasaulē un ārpus tās es esmu tikai ciemiņš. Un tāpēc ir dabiski, ja es atlicinu laiku sev un savai zemei, kuru uzskatu par svētu. Īstam latvietim tēva mājām, tomēr ir jābūt Latvijā, kur tiekties atpakaļ un turpināt savu dzimtu, tādejādi saglabājot šo Mūsu Latviju. Katram ir tikai vienas tēva mājas – man tā ir Latvija.

Brocēnu vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā: Dita Dubulta

														
Irēna Birgersone

3.vieta “Tautas bumbas”sacensībās

24.novembrī Saldus vidusskolas sporta zālē norisinājās “Tautas bumbas” sacensības 4.-5. klašu zēnu komandām, mūsējie izcīnīja trešo vietu, sešu komandu konkurencē! Komandā spēlēja: Dāvis Gotlaufs, Arvis Sproģis, Felikss Sproģis, Kristofers Sausis, Alekss Magila, Ralfs Pavlovs, Ralfs, Līcis, Rūdolfs Ozoliņš, Dans Tepļenkovs, Patriks Rozentāls, Emīls Bruzinskis. 😊🏃🏼‍♂️

Paldies puišiem par skolas goda aizstāvēšanu!
Skolotājs: Niks Ozols

														
Irēna Birgersone

“Skaista mana tēvu zeme”

Brocēnu vidusskolas aktu zālē 17. novembrī norisinājās 1.-4. klašu koncerts „Skaista mana tēvu zeme” par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai. Pasākums tradicionāli tika atklāts ar Latvijas valsts himnu. Ar patriotiskiem dzejoļiem klausītājus priecēja sākumskolas skolēni: Undīne Priede-3.a, Daniels Šnitkins- 4.b, Rinalds Lazda-3.a, Luīza Līna Jekavicka-2.a, Amanda Ķeire- 1.b, Alekss Neimanis -2.b, Kate Sestule-1.a, Marta Breidaka-3.b, Dārta Dzene-4.b. Koncertu kuplināja 1.-6. klašu tautisko deju kolektīvs un 1.-4. klašu kora dziedātāji. Svētku uzrunu teica skolas direktors Egons Valters un par aktīvu dalību „Skolu labie darbi ceļā uz Latvijas simtgadi” pasniedza pateicības rakstus 1.a, 1.c, 3.c un 4.a. klašu skolēniem. Paldies visiem skolotājiem un kolektīvu vadītājiem par skolēnu sagatavošanu svētku koncertam, kā arī pasākuma organizatorei Ditai Dubultai!

Skolotāja Z.Serebrjakova

 

														
Vivita Ķezbere

Lepojamies ar savējiem!

18.novembrī Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā Latvijas Republikas dzimšanas dienas svinīgajā pasākumā “Ūdensrožu svētki” apbalvojumus saņēma arī mūsu skolas skolotāji un skolēni.

Brocēnu novada gada cilvēks kultūrā – Egons Valters. 

Brocēnu novada apbalvojuma “Jauniešu balva – pumpurs” ieguva 12.b klases skolniece Alvīne Paštore.

Brocēnu novada gada cilvēks sportā: Valērijs Korotkovs

Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu Brocēnu novada attīstībā saņēma mūsu skolas skolotāji Daiga Barančane, Ināra Bērziņa, Raitis Plauks un 11.a klases skolēns Ralfs Jekavickis.

   

 

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
20.11.pirmdiena  

21.11.otrdiena

 

Mācību jomu grupu sanāksmes 7.50

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm 11.40(201.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30(201.)

22.11.trešdiena Metodiskā padome 15.30
23.11.ceturtdiena Starpnovadu angļu valodas olimpiāde 8.-9.klasēm
24.11.piektdiena Leļļu teātris „Vilks, kurš rija grāmatas” 12.20 1.-4.klasēm (aktu zāle)

														
Irēna Birgersone

“Spēks un Daile”

2017.gada 16.novembrī  Kuldīgas pilskalnā notika Lāčplēša dienai veltītās militarizēto sporta spēļu „Spēks un Daile” sacensības. Sacensību organizētāji, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Zemessardzes 45.nodrošinājuma bataljona profesionālā dienesta karavīriem, aicināja Kuldīgas, Talsu, Saldus, Alsungas, Aizputes, Brocēnu un Skrundas novada izglītības iestāžu 5.-9.klašu un 10.-12.klašu skolēnus. Komandā 4 dalībnieki (2 zēni, 2 meitenes). Pasākuma mērķis ir popularizēt Latvijas Republikas Zemessardzi, veicināt jauniešu interesi par militāro aktivitāšu iespējām Latvijā un noskaidrot spēcīgākās komandas septiņos Kurzemes novados. Brocēnu vidusskolu pārstāvēja 4 komandas no 8.b, 9.a, 9.b, 12.b klasēm.

Sacensības noritēja trijās daļās:

  1. Militārā stafete lauka apstākļos (distances garums 5.-9.kl. ~800m, 10.-12.kl. ~1500m).
  2. Medicīniskās zināšanas „Raibais plāksteris” (tiek pārbaudītas dalībnieku teorētiskās un praktiskās zināšanas medicīnas jautājumos).
  3. Teorētiski jautājumi „Vēsture un šodiena” (tiek pārbaudītas zināšanas par Latvijas Brīvības cīņām, Lāčplēša dienu, Latvijas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Zemessardzes šodienu).

Mums paveicās, ka diena bija saulaina un samērā silta. Ja kādam arī bija auksti, tad Zemessardzes karavīri bija parūpējušies par siltu tēju. Kad militārā stafete lauku apstākļos bija paveikta, spēkus varēja atgūt ēdot gardu soļanku. Brīvajos brīžos, īpaši iekārtotā karavīru teltī, varēja skatīties dokumentālās video filmas un fotogrāfijas no karavīru ikdienas. Redzēto uz ekrāna ar saviem komentāriem un skaidrojumiem papildināja Zemessardzes komandieris. Saturīgi bagāta, fiziski aktīva un interesanta diena! Prieks, ka mūsu skolu pārstāvēja saliedētas, viens otru atbalstošas un uzmundrinošas komandas.

Kopvērtējumā militārajās sporta spēlēs „Spēks un Daile” 5.-9.klašu grupā 2.vietu ieguva 8.b klases komanda „324” Mārtiņš Mariss Burkovskis, Mārtiņš Kalniņš, Elīna Ķezbere un Lillija Birgere. 10.-12.klašu grupā 1.vietu ieguva 12.b klases komanda „Ba!„ Ernests Bušmanis, Egils Milnis, Kitija Holšteine un Elīza Jekuma.

Mūzikas skolotāja, 8.b klases audzinātāja Aija Zakovska.

														
Irēna Birgersone

Latvijas Kultūras kanons

15.novembrī Kuldīgas Mākslas namā pulcējās Kurzemes reģiona vidusskolu komandas kārtējā Latvijas Kultūras kanona konkursā, kura devīze 2017-2018 mācību gadā ir “Kultūras kanona vēstis Latvijas nākošajā simtgadē”. Prieks, ka jaunieši nopietni un radoši interpretē  kanonu  un ir latvisko kultūras vērtību nesēji  jaunā, mūsdienīgā redzējumā.

Sveicam komandu – Alvīni Paštori, Daci Preisu, Samantu Turku, skolotāju Intu Muižarāju ar iegūto 1. vietu!

														
Alvīne Pastore

Mārtiņdiena ar folkloras grupu “Virza”

10.novembrī Mārtiņdienā skolā pie pirmajām un otrajām klasēm ciemojās Brocēnu kultūras centra folkloras kopa “Virza”. Mārtiņi ir robeža starp pagājušo veļu laiku un ķekatās iešanas laiku. Tāpēc ciemiņi izskatījās kā balti gariņi. Ar dziesmu tie aicināja mūs visus iet rotaļās. Mēs ar prieku iesaistījāmies rotaļās par veco Brocēnu tiltu, “Ābolu grozs”, “Liksim lāci gulēt”, “Mazgāsim lāci”, u.c. Mēs pavadījām Mārtiņdienu gluži kā senie latvieši – dziesmās un rotaļās.

Skolotāja V.Sproģe

 

														
Irēna Birgersone