“Brocēnu novada ceļš cauri gadsimtam”

Brocēnu vidusskolas aktu zālē apskatāma novada vizuālās mākslas olimpiādes “Brocēnu novada ceļš cauri gadsimtam” darbu izstāde.
Olimpiādes galvenais mērķis bija novada kultūras mantojuma pētīšana un jaunu radošu darbu veidošana.
5.-6. klašu skolniekiem bija uzdevums stilizēt Brocēnu novada simbolu ūdensrozi.
7.-8. klašu skolēniem-veidot grafisku kompozīciju kvadrātā, kurā jāprot iekomponēt Brocēnu novada cimdi, tajos ieadītā akas zīme un akas zīmes ideja. …tas nemaz nebija viegli! 9.-10. klašu skolēni veidoja stilizētu Cieceres kaļķu cepļa zīmējumu.
11.-12. klašu zīmētājiem bija uzdevums apvienot vienā zīmējumā Brocēnu vecās estrādes attēlu ar tautas deju dejotājiem.
Olimpiādē piedalījās 31 dalībnieks, kā rezultātā, izveidojusies interesanta grafikas darbu izstāde, kuru laipni aicināti apskatīt visi interesenti.
1. vietu ieguvēji 22. aprīlī pārstāvēs Brocēnu novadu Kurzemes reģiona vizuālas mākslas olimpiādē Ventspilī.

														
Irēna Birgersone

“Dzīve kā palete, raiba un krāsaina…”

18. martā noslēdzās J. Rozentāla 150. dzimšanas dienai veltītais jaunrades konkurss “”Dzīve kā palete, raiba un krāsaina…”. Konkursam pavisam tika iesūtīti 246 radošie darbi un 89 literārie darbi no visas Latvijas. Radošo darbu grupā, laureātu vidū bija arī Brocēnu vidusskolas skolēni Arvis Miezis (4.b klase) un Liene Jamščikova (7.b klase). Viņi saņēma piemiņas balvas un ielūgumu apmeklēt J. Rozentāla jubilejai veltītos pasākumus visas dienas garumā.
Zīmējumu izstāde būs apskatāma Druvas vidusskolā līdz aprīļa beigām, maijā to vedīs uz Saldus mūzikas un mākslas skolu, pēc tam tā visu vasaru atradīsies J. Rozentāla dzimtajās mājās Bebros.

laureati_mazberni visi

														
Irēna Birgersone

Konkurss “EKSPERIMENTS”

Apsveicam 9.klašu komandu WEST (Ansis Grišāns, Artūrs Bušs, Mārtiņš Grundmanis, Voldemārs Maslovskis, Juris Pikalovs un sk. Anete Milta) ar iegūto 2.vietu Kurzemes reģionā koncerna “Latvenergo” rīkotajā erudīcijas konkursā “EKSPERIMENTS” neklātienes kārtā un iekļūšanu pusfinālā! Turēsim īkšķus 11.aprīlī, kad notiks pusfināla sacensības Rīgā!

20160215-140025-1

														
Irēna Birgersone

Rīcības shēmas sadaļā “Dokumenti”

Sadaļa “Dokumenti”ievietotas rīcības shēmas gadījumos, ja skolā ierodas sociālā dienesta darbinieki, bāriņtiesa, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Valsts vai pašvaldības policijas darbinieki.

														
Irēna Birgersone

“No saldenās pudeles”

24.martā Brocēnu kultūras centrā 12.b klase ieinteresētajiem skatītājiem parādīja Rūdolfa Blaumaņa lugas „No saldenās pudeles” uzvedumu, tādējādi turpinot senās skolas tradīcijas. Lugas izvēli lielā mērā noteica klases sastāvs, jo visi izteica vēlēšanos pārbaudīt spējas aktiermākslā. Tā kā klasē esam tikai 4 meitenes un 7 zēni, tad izvēle nebija plaša, palikām pie pārbaudītām vērtībām – latviešu klasikas.

Izrādes tapšanas process nebija ilgs – tikai 2,5 mēneši. Tomēr mēģinājumos iepazinām ne tikai senās latviešu sētas tradīcijas, izteicienus (kurus nācās arī iztulkot), bet daudz labāk arī viens otru. Tā ir tradīcija, kas saliedē, vieno, māca būt gan atbildīgam, gan mācēt paļauties uz citiem.

Kā klases audzinātāja un uzveduma režisore esmu lepna par savu skolēnu veikumu.

Paldies par ieguldīto lielo darbu, lai priecētu skatītājus un arī sevi!

12.b klases audzinātāja un režisore Vineta Mielava

11 222
333 444

 

														
Irēna Birgersone

Unesco Pasaules ūdens diena

Jau par tradīciju ir kļuvusi Unesco Pasaules ūdens dienas atzīmēšana skolā, lai pievērstu skolēnu uzmanību ūdens lomai mūsu dzīvē, rosinātu domāt par ūdens resursu saglabāšanu un savu lomu šajā procesā. Pasaulē šī gada ūdens dienas tēma bija „Ūdens un darbs”.

Četras Brocēnu vidusskolas septīto un astoto klašu komandas piedalījās konkursā, atbildēja uz „āķīgiem” jautājumiem par ūdeni, parādīja savas zināšanas ģeogrāfijā, pētīja ūdens ceļu cilvēka organismā, atpazina augu tējas, novērtēja ūdens sastāvu pārtikas produktos un veidoja kolāžu. Spraigā sacensībā pirmo vietu ieguva 8.a klases komanda. Vērtēšanas komisijā bija 10. a klases skolnieces.

  1. b klases skolēni, ņemot vērā arī Lieldienu tuvošanos, sagatavoja materiālus par olām, Lieldienām un ūdeni, un apciemoja sākumskolas klases.

Veselību veicinošā darba grupa un Daiga Barančane

IMG_2261 IMG_2269

 

														
Irēna Birgersone

Brocēnu vidusskolā viesosies zinātnieces

Trešdien, 30. Martā, Brocēnu vidusskolā viesosies un par savu profesiju runās divas talantīgas zinātnieces – medicīnas zinātņu doktore Baiba Jansone no Latvijas Universitātes (LU) un bioloģijas zinātņu doktore Inese Čakstiņa no Rīgas Stradiņa Universitātes (RSU). Abas zinātnieces saņēmušas prestižo L`ORÉAL Latvijas stipendiju „Sievietēm zinātnē” ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu. Brocēnu skolēniem viņas stāstīs par zinātnieku darbu un savu ceļu uz zinātni – kā šo profesiju izvēlējušās, kas jādara, lai tajā nonāktu un kāda ir zinātnieku ikdiena. Zinātnieces pastāstīs par pētījumiem, atklājumiem un iespējām, kas ik gadu mudina daudzus gudrus un talantīgus jauniešus izvēlēties tieši šo karjeru. Vairāk

														
Irēna Birgersone

Jampadracis Latgales sētā

4.martā 12.a klase parādīja savu variantu par notikumiem Latgalē, izmantojot Danskovītes lugas “’Ontans i Anne” fragmentus. Pirms lugas iestudēšanas, apmeklējām Nacionālā teātra lugu “Latgola LV”, sazinājāmies ar baltinaviešiem un lugas autori, kura mums iedeva lugu latgaļu un latviešu valodā. Tad nu režisores Dignas Virkstenes vadībā divu mēnešu garumā tapa mūsu variants par notikumiem Latgales sētā. Kā saka, darbs nav grūts, bet atbildīgs. No jauniešiem bija jāpārtop par četrdesmit un septiņdesmit gadus veciem ļaudīm, jāpieņem pavisam cits temperaments, jārisina jauniešiem neeksistējošas problēmas. Savu kolorītu lugai piešķīra Guntis Ābols ar akordeonu un meiteņu dziedājums latgaliski. Paši domājam, ka ar uzdevumu galā tikām godam. Par to liecina arī skatītāju atsauksmes un neviltotais prieks un smiekli skatītāju zālē. Prieks, ka turpinām skolas vissenāko tradīciju.

Sagatavoja L. Miķelsone

 

DSC00906 DSCN5816

														
Irēna Birgersone

Brocēnu novada pedagogu konference

“ Ceļā uz kompetencēs balstītu mācību procesu”

Kā jau allaž pavasarī, novada pedagogi sanāk kopā, lai pārrunātu aktualitātes un rastu spēku tālākam darbam. Šoreiz uzmundrinājuma vārdus teica Brocēnu vidusskolas absolvente, Jaunā Rīgas teātra aktrise Jana Čivžele.  Jana mūs mudināja domāt par kopīgo aktiera un pedagoga profesijā, kā to veiksmīgi izmantot ikdienas darbā. Rolands Ozols ar humoru mudināja pedagogus domāt par kompetencēs balstītu mācību procesu.

Konferences otrajā daļā valdīja patīkams satraukums. Rudenī izsludinātajā Brocēnu novada pedagogu konkursā “Inovatīva problēmrisināšana mācību un audzināšanas darbā izglītības iestādēs”, pieteicās 20 pedagogi. Garo ceļu līdz konkursa darbu prezentācijai veica vairs tikai 12 pedagogi. Tādēļ milzīgs paldies Brocēnu vidusskolas, Blīdenes pamatskolas un PII “Mūsmājas” kolēģiem, kuri godprātīgi veica nebūt vieglo darbu. Konferencē pedagogu prezentācijas vērtēja ne tikai pedagogi, bet arī Swedbankas  un Cemex pārstāvji, kā arī  vecāki. Rezultātā: 1. vieta Evitai Sergejevai,   2. vieta Vivitai Ķezberei un Svetlanai Tarasovai, bet 3. vieta Ilzei Dongai.

Paldies visiem par uzdrīkstēšanos, atbalstu novadam un profesionālajiem meklējumiem.

Sagatavoja Laura Miķelsone

DSCN5842 DSCN5854
DSCN5869

														
Irēna Birgersone

Kultūras kanona konkursa fināls

Sveicam ar iegūto 1. kārtas diplomu par skatuves mākslas performanci nominācijā ,,Labākā vērtību komunikācija un izpēte” Latvijas kultūras kanona konkursa ,,Raiņa un Aspazijas idejas un vērtības mūsdienu cilvēku dzīvē un notikumos” finālā šādiem Brocēnu vidusskolas skolēniem:

Martai Miltai 12.b kl.,

           Karīnai Voitovai 12.b  kl.,

           Amandai Dombrovskai 12.a kl.,

           Alvīnei Paštorei 10.b kl.,

           Rolandam Šakalam 12.b kl.

Skolotāja I. Muižarāja. Komanda saņēma laikraksta “Ir’balvu.

 

110-LKKK-20160311 67-LKKK-20160311

														
Irēna Birgersone