Jampadracis Latgales sētā

4.martā 12.a klase parādīja savu variantu par notikumiem Latgalē, izmantojot Danskovītes lugas “’Ontans i Anne” fragmentus. Pirms lugas iestudēšanas, apmeklējām Nacionālā teātra lugu “Latgola LV”, sazinājāmies ar baltinaviešiem un lugas autori, kura mums iedeva lugu latgaļu un latviešu valodā. Tad nu režisores Dignas Virkstenes vadībā divu mēnešu garumā tapa mūsu variants par notikumiem Latgales sētā. Kā saka, darbs nav grūts, bet atbildīgs. No jauniešiem bija jāpārtop par četrdesmit un septiņdesmit gadus veciem ļaudīm, jāpieņem pavisam cits temperaments, jārisina jauniešiem neeksistējošas problēmas. Savu kolorītu lugai piešķīra Guntis Ābols ar akordeonu un meiteņu dziedājums latgaliski. Paši domājam, ka ar uzdevumu galā tikām godam. Par to liecina arī skatītāju atsauksmes un neviltotais prieks un smiekli skatītāju zālē. Prieks, ka turpinām skolas vissenāko tradīciju.

Sagatavoja L. Miķelsone

 

DSC00906 DSCN5816

														
Irēna Birgersone

Brocēnu novada pedagogu konference

“ Ceļā uz kompetencēs balstītu mācību procesu”

Kā jau allaž pavasarī, novada pedagogi sanāk kopā, lai pārrunātu aktualitātes un rastu spēku tālākam darbam. Šoreiz uzmundrinājuma vārdus teica Brocēnu vidusskolas absolvente, Jaunā Rīgas teātra aktrise Jana Čivžele.  Jana mūs mudināja domāt par kopīgo aktiera un pedagoga profesijā, kā to veiksmīgi izmantot ikdienas darbā. Rolands Ozols ar humoru mudināja pedagogus domāt par kompetencēs balstītu mācību procesu.

Konferences otrajā daļā valdīja patīkams satraukums. Rudenī izsludinātajā Brocēnu novada pedagogu konkursā “Inovatīva problēmrisināšana mācību un audzināšanas darbā izglītības iestādēs”, pieteicās 20 pedagogi. Garo ceļu līdz konkursa darbu prezentācijai veica vairs tikai 12 pedagogi. Tādēļ milzīgs paldies Brocēnu vidusskolas, Blīdenes pamatskolas un PII “Mūsmājas” kolēģiem, kuri godprātīgi veica nebūt vieglo darbu. Konferencē pedagogu prezentācijas vērtēja ne tikai pedagogi, bet arī Swedbankas  un Cemex pārstāvji, kā arī  vecāki. Rezultātā: 1. vieta Evitai Sergejevai,   2. vieta Vivitai Ķezberei un Svetlanai Tarasovai, bet 3. vieta Ilzei Dongai.

Paldies visiem par uzdrīkstēšanos, atbalstu novadam un profesionālajiem meklējumiem.

Sagatavoja Laura Miķelsone

DSCN5842 DSCN5854
DSCN5869

														
Irēna Birgersone