Unesco Pasaules ūdens diena

Jau par tradīciju ir kļuvusi Unesco Pasaules ūdens dienas atzīmēšana skolā, lai pievērstu skolēnu uzmanību ūdens lomai mūsu dzīvē, rosinātu domāt par ūdens resursu saglabāšanu un savu lomu šajā procesā. Pasaulē šī gada ūdens dienas tēma bija „Ūdens un darbs”.

Četras Brocēnu vidusskolas septīto un astoto klašu komandas piedalījās konkursā, atbildēja uz „āķīgiem” jautājumiem par ūdeni, parādīja savas zināšanas ģeogrāfijā, pētīja ūdens ceļu cilvēka organismā, atpazina augu tējas, novērtēja ūdens sastāvu pārtikas produktos un veidoja kolāžu. Spraigā sacensībā pirmo vietu ieguva 8.a klases komanda. Vērtēšanas komisijā bija 10. a klases skolnieces.

  1. b klases skolēni, ņemot vērā arī Lieldienu tuvošanos, sagatavoja materiālus par olām, Lieldienām un ūdeni, un apciemoja sākumskolas klases.

Veselību veicinošā darba grupa un Daiga Barančane

IMG_2261 IMG_2269

 

Irēna Birgersone