Brīvpusdienas!!!

No 1.marta līdz 31.maijam katram 5.-9.klases skolēnam pašvaldība piešķīrusi dienas brīvpusdienu talonu 1,42 eiro vērtībā.

– Talons attiecas tikai uz skolas ēdnīcas piedāvājumu.

– Ja izvēlētās pusdienas izmaksā mazāk nekā norādīts uz talona, nauda kā atlikums netiek izsniegta.

-Ja izvēlētās pusdienas izmaksā vairāk nekā norādīts uz talona, skolēns var izmantot vairākus talonus vai arī apmaksāt starpību pats ar savu naudu.

-Nav noteikts, cik talonus drīkst izmantot vienā reizē.

– Talonus skolēns saņem pie klases audzinātāja.

– Cik mēnesī skolas dienu, tik talonu katram, neatkarīgi no kavējumiem.

														
Irēna Birgersone