Brocēnu novada pedagogu konference

“ Ceļā uz kompetencēs balstītu mācību procesu”

Kā jau allaž pavasarī, novada pedagogi sanāk kopā, lai pārrunātu aktualitātes un rastu spēku tālākam darbam. Šoreiz uzmundrinājuma vārdus teica Brocēnu vidusskolas absolvente, Jaunā Rīgas teātra aktrise Jana Čivžele.  Jana mūs mudināja domāt par kopīgo aktiera un pedagoga profesijā, kā to veiksmīgi izmantot ikdienas darbā. Rolands Ozols ar humoru mudināja pedagogus domāt par kompetencēs balstītu mācību procesu.

Konferences otrajā daļā valdīja patīkams satraukums. Rudenī izsludinātajā Brocēnu novada pedagogu konkursā “Inovatīva problēmrisināšana mācību un audzināšanas darbā izglītības iestādēs”, pieteicās 20 pedagogi. Garo ceļu līdz konkursa darbu prezentācijai veica vairs tikai 12 pedagogi. Tādēļ milzīgs paldies Brocēnu vidusskolas, Blīdenes pamatskolas un PII “Mūsmājas” kolēģiem, kuri godprātīgi veica nebūt vieglo darbu. Konferencē pedagogu prezentācijas vērtēja ne tikai pedagogi, bet arī Swedbankas  un Cemex pārstāvji, kā arī  vecāki. Rezultātā: 1. vieta Evitai Sergejevai,   2. vieta Vivitai Ķezberei un Svetlanai Tarasovai, bet 3. vieta Ilzei Dongai.

Paldies visiem par uzdrīkstēšanos, atbalstu novadam un profesionālajiem meklējumiem.

Sagatavoja Laura Miķelsone

DSCN5842 DSCN5854
DSCN5869

Irēna Birgersone