“No saldenās pudeles”

24.martā Brocēnu kultūras centrā 12.b klase ieinteresētajiem skatītājiem parādīja Rūdolfa Blaumaņa lugas „No saldenās pudeles” uzvedumu, tādējādi turpinot senās skolas tradīcijas. Lugas izvēli lielā mērā noteica klases sastāvs, jo visi izteica vēlēšanos pārbaudīt spējas aktiermākslā. Tā kā klasē esam tikai 4 meitenes un 7 zēni, tad izvēle nebija plaša, palikām pie pārbaudītām vērtībām – latviešu klasikas.

Izrādes tapšanas process nebija ilgs – tikai 2,5 mēneši. Tomēr mēģinājumos iepazinām ne tikai senās latviešu sētas tradīcijas, izteicienus (kurus nācās arī iztulkot), bet daudz labāk arī viens otru. Tā ir tradīcija, kas saliedē, vieno, māca būt gan atbildīgam, gan mācēt paļauties uz citiem.

Kā klases audzinātāja un uzveduma režisore esmu lepna par savu skolēnu veikumu.

Paldies par ieguldīto lielo darbu, lai priecētu skatītājus un arī sevi!

12.b klases audzinātāja un režisore Vineta Mielava

11 222
333 444

 

														
Irēna Birgersone

Unesco Pasaules ūdens diena

Jau par tradīciju ir kļuvusi Unesco Pasaules ūdens dienas atzīmēšana skolā, lai pievērstu skolēnu uzmanību ūdens lomai mūsu dzīvē, rosinātu domāt par ūdens resursu saglabāšanu un savu lomu šajā procesā. Pasaulē šī gada ūdens dienas tēma bija „Ūdens un darbs”.

Četras Brocēnu vidusskolas septīto un astoto klašu komandas piedalījās konkursā, atbildēja uz „āķīgiem” jautājumiem par ūdeni, parādīja savas zināšanas ģeogrāfijā, pētīja ūdens ceļu cilvēka organismā, atpazina augu tējas, novērtēja ūdens sastāvu pārtikas produktos un veidoja kolāžu. Spraigā sacensībā pirmo vietu ieguva 8.a klases komanda. Vērtēšanas komisijā bija 10. a klases skolnieces.

  1. b klases skolēni, ņemot vērā arī Lieldienu tuvošanos, sagatavoja materiālus par olām, Lieldienām un ūdeni, un apciemoja sākumskolas klases.

Veselību veicinošā darba grupa un Daiga Barančane

IMG_2261 IMG_2269

 

														
Irēna Birgersone