Rīcības shēmas sadaļā “Dokumenti”

Sadaļa “Dokumenti”ievietotas rīcības shēmas gadījumos, ja skolā ierodas sociālā dienesta darbinieki, bāriņtiesa, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Valsts vai pašvaldības policijas darbinieki.

Irēna Birgersone