Kafija ar politķiem 23’

Atzīmējot 4.maija Brīvības svētkus, pulcēsimies pie baltiem galdautiem diskusijā “Kafija ar politiķiem”. 🇱🇻🧑‍💼👩‍💼

Pieteikšanās anketa:
👉https://forms.gle/jtM8XrKZypDLX6AEA

#pilsoniskālīdzdalība

#ikvienamirtiesībasiesaistīties

#kritiskādomāšana

#mēsLatvijai

														
Dita Dubulta

ANO simulācijas spēles Igaunijā

Šī gada 27. – 30. aprīlī trīs mūsu skolas jaunieši – Kristiāns Priedītis, Alise Bula un Kristers Buls – piedalījās ANO simulācijas spēlēs ESTMUN23 Kehtnas tehnikumā Igaunijā! 🇱🇻🇪🇪

Par pasākumu jaunieši izsakās šādi:

💬Kristiāns Priedītis: ,, Šis pasākums bija patiesi vērtīgs un iedvesmojošs, jo bija iespēja iepazīt lielākās pasaules organizācijas darbību un ikdienu, kā arī satikt daudz jaunu iedvesmojošu, gudru un motivētu cilvēku. Šogad atkal darbojos International Court of Justice (ICJ) jeb Starptautiskajā tiesā, un nopelnīju labākā tiesneša balvu!”

💬Alise Bula: ,, UNHCR komisijā mēs diskutējām par izglītības tiesībām meitenēm bēgļu nometnēs. Diskusijas laikā uzzināju par situāciju citu valstu bēgļu nometnēs un lielākos iemeslus, kādēļ meitenes nevar iegūt izglītību.”

💬Kristers Buls: ,, Komitejā iejutos BBC žurnālista lomā. Piedalījāmies debatēs klausoties, pēc tam, iesaistoties preses konferencēs, kā arī ārpus komitejām, uzdevām jautājumus. Strādājot komitejā, ieguvu rakstīšanas un komunikācijas prasmes, īpaši angļu valodā. Ieguvu skaidru redzējumu, kā tiek atrisinātas pasaules līmeņa problēmas.”

Kristiāns Priedītis

														
Dita Dubulta

Nacionālais vakars

Nacionālais vakars kopā ar viesiem no Turcijas, Horvātijas, Bulgārijas un Itālijas. 🇱🇻🇹🇷🇭🇷🇧🇬🇮🇹

Projekts STRONGER SCHOOLS WITH 21st CENTURY SKILLS (“21.gadsimta prasmes skolā”) № 2020-1-IT02-KA229-0796061 tiek īstenots Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros.

Tā mīlestība, ko izjūtam pret mūsu valsti, ir vārdos neizsakāma, tādēļ mēs to izdejojam un izdziedam. ❤️🎶💃🕺

Patriotismu nevar ieaudzināt, tas ir jājūt caur caurēm pa savu ķermeni, kas parādās tirpiņās, asarās acīs un neizsakāmā lepnumā, ka tieši mēs esam latvieši. Mēs mīlam savas saknes un esam laimīgi nest Latvijas vārdu pasaulē, uzvilkt tautastērpu, dejot latviešu tautas dejas, dziedāt latviešu dziesmas un nest Latvijas sarkanbaltsarkano karogu.

🔸Paldies koncerta dalībniekiem, vadītājiem, organizatoriem par latvisko kopā būšanu!
🔹Paldies Brocēnu kultūras centram- Antrai Rokolei un Dacei Dīriņai- par atsaucību un atbalstu!
🔸Paldies Ditai Dubultai, Agnesei Čīčei, Inārai Bērziņai, Inesei Bušai, Aija Zakovskai, Raineram Pavāram, Agritai Andersonei, Jolantai Priedniecei un Aivaram Konutam!
🔹Paldies Svetlanai Sabeckai par latviskām garšām!
🔸Paldies pasākuma vadītājiem: Elīzai Ipoļitovai un Ralfam Stūrim!
🔹Foto un video- Simona Valtere, Aleksandrs Fadeičevs.
🔸Dekorācijas un noformējums- Ieva Viļķevska.

#mēsesamLatvija #manaskolabrocēnoslīksmoungavilē

Vairāk
														
Dita Dubulta