Projekta dalībnieki vēro stundu

Pedagoģe- karjeras konsultante Agnese Čīče kopā ar literatūras skolotāju Mariku Ulmani izveidoja stundu par rakstnieku Anšlavu Eglīti un viņa biogrāfijas karjeras ceļu!

Stunda tika vadīta 8.B klasei. Stundu vēroja projekta dalībnieki no Itālijas. Skolēni atzina, ka stunda viņiem likās ļoti izzinoša un ļoti patika, ka tā tiek atspoguļota gan no literatūras, gan karjeras aspekta, tas sniedz plašu redzes loku un ļauj iedziļināties vairāk!

Skolēni kopā ar Itālijas ciemiņiem veidoja arī simbolisku savas karjeras ceļu, apzinot mērķi, veicamos uzdevumus, laika nozīmi, stiprās, vājās puses kā arī veiksmes faktoru! Itālijas ciemiņi bija ļoti pārsteigti, ka Brocēnu vidusskolas skolēniem notiek karjeras stundas! Atzina tās par ļoti vērtīgām un teica, ka viņas priecātos, ja arī Itālijā šādas stundas būtu skolēniem!

Projekts STRONGER SCHOOLS WITH 21st CENTURY SKILLS (“21.gadsimta prasmes skolā”) № 2020-1-IT02-KA229-0796061 tiek īstenots Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros.

														
Dita Dubulta