Nacionālais vakars

Nacionālais vakars kopā ar viesiem no Turcijas, Horvātijas, Bulgārijas un Itālijas. 🇱🇻🇹🇷🇭🇷🇧🇬🇮🇹

Projekts STRONGER SCHOOLS WITH 21st CENTURY SKILLS (“21.gadsimta prasmes skolā”) № 2020-1-IT02-KA229-0796061 tiek īstenots Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros.

Tā mīlestība, ko izjūtam pret mūsu valsti, ir vārdos neizsakāma, tādēļ mēs to izdejojam un izdziedam. ❤️🎶💃🕺

Patriotismu nevar ieaudzināt, tas ir jājūt caur caurēm pa savu ķermeni, kas parādās tirpiņās, asarās acīs un neizsakāmā lepnumā, ka tieši mēs esam latvieši. Mēs mīlam savas saknes un esam laimīgi nest Latvijas vārdu pasaulē, uzvilkt tautastērpu, dejot latviešu tautas dejas, dziedāt latviešu dziesmas un nest Latvijas sarkanbaltsarkano karogu.

🔸Paldies koncerta dalībniekiem, vadītājiem, organizatoriem par latvisko kopā būšanu!
🔹Paldies Brocēnu kultūras centram- Antrai Rokolei un Dacei Dīriņai- par atsaucību un atbalstu!
🔸Paldies Ditai Dubultai, Agnesei Čīčei, Inārai Bērziņai, Inesei Bušai, Aija Zakovskai, Raineram Pavāram, Agritai Andersonei, Jolantai Priedniecei un Aivaram Konutam!
🔹Paldies Svetlanai Sabeckai par latviskām garšām!
🔸Paldies pasākuma vadītājiem: Elīzai Ipoļitovai un Ralfam Stūrim!
🔹Foto un video- Simona Valtere, Aleksandrs Fadeičevs.
🔸Dekorācijas un noformējums- Ieva Viļķevska.

#mēsesamLatvija #manaskolabrocēnoslīksmoungavilē

Dita Dubulta