Lepojamies!

📣 Valsts izglītības satura centra Skolēnu skatuves runas priekšnesumu video konkursa 2.kārtas rezultāti.

Sveicam un lepojamies kopā par mūsu talantīgajiem jauniešiem! 🧡💥🌺😎

🟡 Augstākā pakāpe Tincei Bendratei (2.klase), skolotāja Vivita Ķezbere.

🟡 Augstākā pakāpe Jasmīnai Davidānei (5.klase), skolotāja Daiga Staško.

🟢 I pakāpe Evelīnai Grinkevičai (10.klase), skolotāja Ļena Zvaigzne.

🟢 I pakāpe Kristiānam Priedītim (11.klase), skolotāja Mairita Neilande.

														
Dita Dubulta