Teātris un dizains kopā

Dizaina un tehnoloģiju stundās 5.kl.skolēni kopā ar sk. Svetlanu Krūtaini darināja lellītes no auduma,bet teātra mākslas stundās kopā ar sk. Ļenu Zvaigzni tapa iestudējumi ar šiem tēliem. Sadarbībā ir spēks. 🐻🐶🐺

														
Dita Dubulta

Kafija ar politiķiem

Šī gada 8. maijā mūsu skolā norisinājās ,,Kafija ar politiķiem”! ☕️👩‍💼👨‍💼

Tradicionālajā jauniešu un politiķu diskusiju pasākumā skolēniem bija iespēja diskutēt par atšķirīgiem jautājumiem iepriekš izvēlētās diskusiju grupās:

📌 ,,Jaunatnes lietu grupa”
📌 ,,Infrastruktūras lietu grupa”
📌 ,,Izglītības lietu grupa”
📌 ,,Kultūras lietu grupa”

Jauniešiem bija iespēja izteikt viedokli par dažādām problēmām attiecīgajās grupās. 💭📣

Jaunieši uzzināja, ko var darīt, lai risinātu dažādās problēmas, ko lietas labā jau dara dažādas atbildīgās iestādes un pašvaldība. Pēc diskusijām grupās sekoja secinājumu sadaļa, kurā dalījāmies ar savām idejām un pieredzēm.

Paldies deputātiem, politiķiem, dažādu iestāžu pārstāvjiem un ekspertiem par dalību.
Paldies Raivim Zīrupam, Intai Vanagai, Robertam Sipeniekam, Kristīnai Maslovskai, Innai Kislinai, Laurai Ūželei, Signei Meirei, Ilzei Baronei-Tomonovičai, Krišjānim Valteram, Leandrai Sprieslei, Karīnai Ciesmanei! 🤝👏

Paldies mūsu sadarbības partnerim Cannelle Bakery😀

Īpašs paldies par dalību un palīdzību pasākuma organizēšanā Rudītei Muraševai un Ditai Dubultai!😎

Kristiāns Priedītis

														
Dita Dubulta