Informācija par uzņemšanu Brocēnu vidusskolā 2022./2023.m.g.

Aicinām mācīties Brocēnu vidusskolā!

Mācībām KLĀTIENĒ 2. – 9. , 11.-12. klasē visās programmās dokumentus pieņem no š. g. 1. jūnija. Jāuzrāda liecība ar gada vērtējumiem mācību priekšmetos un skolēna dzimšanas apliecība. Ja ir konkrēti jautājumi, vispirms sazinieties, rakstot uz e-pastu: skola.broceni@saldus.lv

Mācībām 1. – 9. klasē TĀLMĀCĪBAS programmā dokumentus pieņem no š. g. 1. jūnija līdz 1.jūlijam un no 1.augusta līdz 15.augustam. Iestājoties jāuzrāda liecība ar gada vērtējumiem mācību priekšmetos un skolēna dzimšanas apliecība. Aicinām nosūtīt PIETEIKUMU (uz skolas veidlapas, atrodama skolas mājas lapā) un iepriekšējā mācību gada LIECĪBAS KOPIJU, kā arī noskaidrot atbildes uz Jūsu konkrētiem jautājumiem, rakstot uz e-pastu: talmaciba@brocenuvsk.lv

Informācija par uzņemšanu Brocēnu vidusskolas 10. klasē 2022./2023.m.g.

Kas mainās mācību saturā skolēniem, kas uzsāks mācības 10.klasē

Vidusskolas mērķis ir palīdzēt tev apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālajai darbībai, veikt pirmās svarīgās izvēles.

No 2020. gada 1. septembra skolēniem, kas uzsāk mācības 10. klasē, mainījies veids, kā mācības tiek organizētas. Tu varēsi nozīmīgi vairāk mācīties to, kas atbilst taviem nākotnes mērķiem. Aptuveni 30 % mācību laika, visvairāk 12. klasē, varēsi veltīt tiem mācību priekšmetiem, kuri tevi īpaši interesē, – mācīties tos padziļināti vai apgūt brīvas izvēles specializētos kursos. Vienlaikus vispusīgi zināšanu un prasmju pamati katrā mācību jomā dos tev plašu redzesloku un neierobežos izvēles iespējas nākotnē.

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, tu:

 • mācību stundās pavadīsi tikpat daudz laika kā līdz šim (~36 stundas nedēļā)
 • apgūsi visas mācību jomas, taču atšķirīgā dziļumā atkarībā no tavām interesēm;
 • izvēlēsies un apgūsi 3 padziļinātos kursus;
 • veiksi un aizstāvēsi projekta darbu, kas var būt pētniecības, vai mākslinieciskās jaunrades, vai sabiedriskais darbs, vai arī mazais uzņēmums saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem;
kārtosi valsts pārbaudes darbus:
• latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī)
 • svešvalodā – angļu (vismaz optimālajā līmenī);
• matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);
• divos no padziļinātajiem kursiem* (augstākajā līmenī).

*** SKOLA PIEDĀVĀ INTERNĀTU SKOLAS TERITORIJĀ
*** PLAŠAS IESPĒJAS BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAI (skola atrodas pie Cieceres ezera, tuvumā ir Meža takas un citi brīvdabas objekti)
*** SPORTA HALLE, STADIONS UN LEDUS HALLE PIEDĀVĀ SKOLĒNIEM IESPĒJU SPORTOT JEBKURĀ SEZONAS LAIKĀ
*** SKOLA PIEDĀVĀ PILSONISKĀS LĪDZDALĪBAS PROGRAMMU “LĪDERIS MANĪ”
*** SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE AKTĪVI IESAISTĪJUSIES UN PIEDALĀS GAN VALSTS, GAN STARPTAUTISKOS PROJEKTOS, KONKURSOS
*** 2022./23.M. G. SKOLA UZSĀK DALĪBU IZGLĪTĪBAS ORGANIZĀCIJĀ Junior Achievement Latvia (biznesa apmācības un mācību uzņēmumu veidošanas programma, vadīs sk. Jānis Mūrmanis)

Uzņemšana 10.klasē notiek no 15.jūnija.

Dokumentu iesniegšana klātienē no 15.jūnija līdz 1.jūlijam, no 8. līdz 31.augustam. Iesniegumu var aizpildīt arī elektroniski. Iesniegums pielikumā:

MĀCĪBU PLĀNI:

														
Marika Ulmane

ERASMUS+ kursi

Mācību gada noslēgumā 11.-19. jūnijam Brocēnu vidusskolas direktore Natālija Balode un skolotāji Daiga Barančane, Viviāna Blumberga, Oksana Visocka devās mācību profesionālās pilnveides braucienā Erasmus+ projekta „ 21. gadsimta prasmes skolā” ietvaros.

Projekta dalībskolu no Turcijas, Itālijas, Horvātijas, Bulgārijas un Latvijas otrā tikšanās notika Turcijas pilsētā Ušakā. Svinīga un ļoti sirsnīga bija uzņemšana Avgan Ortaokulu skolā, skolēni bija sagatavojuši priekšnesumus, cienastus. Varēja just lielu lepnumu par savu tautu, valsti, tās tradīcijām. Bija iespēja ielūkoties stundu gaitā, pārsteidza tas, ka katrā klasē ir interaktīvā tāfele, kuru plaši izmanto zināšanu apguvē, katram skolēnam ir pieejama planšete. Kā stāstīja skolotāji, tas ir pateicoties Turcijas skolu digitalizācijas projektam „TÜBİTAK 4006-Science Fairs”.

Pirmajā un otrajā mācību dienā projekta dalībnieki prezentēja dažādus e-mācīšanās rīkus un vietnes, kuras izmanto gan attālinātajā mācību procesā, gan esošā mācību procesa dažādošanai savās izglītības iestādēs, kā arī lai pilnveidotu skolēnu digitālās prasmes. Dalībvalstu skolotāji aizpildīja aptauju par digitalizāciju mācību procesā. Skolas pagalmā ir āra klases, otrajā dienā skolēni tur bija sagatavojuši savu zinātniski pētniecisko projektu praktiskas prezentācijas. Arī projekta dalībniekiem bija iespēja paeksperimentēt, kā arī izmēģināt savas spējas marmorēšanas mākslā.

Lai gan skolā mācās angļu valodu no 2. klases, sarunāties šajā valodā bija diezgan grūti. Skola ir lauku reģionā un ģimenes īsti neredz motivāciju, kāpēc tā būtu nepieciešama. Tomēr bērni bija droši, līdz ar to komunikācija notika jautri un sirsnīgi, labprāt vēlējās ar mums fotografēties, īpaši draudzību ar sākumskolas skolēniem prata veidot direktore.

Bez turku mūzikas un dejām neiztikt nekur, tikām iesaistīti visi. Nacionālo ēdienu degustācijas pasākumam bija uzaicināti vecāki, turpat pagalmā notika maizes – pankūku cepšana. Lielisks pasākums! Arī projekta atklāšanas vakara pasākumā varējām vērot nacionālās dejas un dziesmas vīriešu grupas izpildījumā, kā arī izbaudīt turku ēdienu dažādību un asumu.

Turcija ir bagāta ar savu vēsturi un pasaules nozīmes dabas objektiem. Apmeklējām vēstures muzeju Ušakā, viesojāmies paklāju aušanas darbnīcā, kur bija iespēja izmēģināt Turcijas slavenajiem paklājiem raksturīgo simetrisko Ghiordes mezglu. Garos pārbraucienos devāmies apskatīt Ušakai tuvākās vietas, piemēram, Ulubejas dabas parkā kanjonu, kas ir otrs pasaulē garākais (40-45 km) kanjons, lavandu audzēšanas saimniecību, seno vēsturisko pilsētu Efēzu un Hierapoles drupas. UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautajā Pamukkalē esošās kalnu terases ar baseiniem ir izveidojušās, nogulsnējoties kaļķakmenim, no pazemes nākošie avoti ir ar 35 grādus siltu ūdeni, kurš īpaši augstā koncentrācijā satur oglekļa dioksīdu un kaļķa javu. Apmeklējām arī Sirinces pilsētiņu, kurai raksturīgas šauras, stāvas, vīģes kokiem ieskautas ieliņas, tradicionālo suvenīru, garšvielu, augļu un rokdarbu tirgotavas, turpat netālu ir kristiešiem un musulmaņiem būtiska svētvieta – Svētlaimīgās Jaunavas Marijas pēdējā dzīvesvieta, Svētavots un Lūgšanu siena. Pagānisms, kristietība un musulmanisms (katru dienu no mošeju minaretiem dzirdējām saucienus uz lūgšanām) vēsturiskā kopainā, kas vēl jāizprot.

Laikapstākļi bija mums tik labvēlīgi, ka visas dienas tikām pasargāti no lielā karstuma. Projekta noslēgumā katrs saņēmām sertifikātu par dalību projekta aktivitātes, kā arī plānojām turpmāko darbību un tikšanās iespējas, atvadīšanās notika pie Egejas jūras Izmiras tuvumā.

Paldies projekta koordinatorei Agnesi Čīčei un direktorei Natālijai Balodei par atbalstu un doto iespēju gūt neaizmirstamu pieredzi.

Daiga Barančane

														
Irēna Birgersone

“Ķipara ceļojums” uzņem apgriezienus

Skat, kas te?!
Mūsu radošās nodarbības “Ķipara ceļojums” uzņem apgriezienus.
Apgūstam uz izbaudam jaunus apvāršņus.
Kas var būt labāks par našķošanos ar gardumiem uz kuģīša “Zezer”! Formula ir vienkārša:
Laimīgi skolēni = laimīgi skolotāji!

														
Irēna Birgersone

Radošās nodarbības

Laikā no 6.06. – 10.06. Brocēnu vidusskolas 1. -4. klašu skolēni un mūsu skolas ukraiņu skolēni piedalījās Brocēnu vidusskolas organizētajās radošajās nodarbībās “Ķipara ceļojums”.
Skolēni lietderīgi pavadīja savu laiku, mācoties valodas, veidojot radošus darbiņus, sportojot , ejot pārgājienā.

Paldies Brocēnu vidusskolas pedagogiem par interesantu nodarbību veidošanu, par pozitīvu komunikāciju un sadarbību ar mazajiem ķipariem! Paldies arī vecākiem par sirsnigo sadarbību un uzticību Brocēnu vidusskolai, kā arī paldies par labajiem vārdiem , ko veltījāt skolotājām! Jāsaka, kā ir – kopā mums izdevās!

														
Irēna Birgersone

Vienoti kultūrā, sportā un vietējā sabiedrībā

Vienoti kultūrā, sportā un vietējā sabiedrībā 🇱🇻 🇺🇦

31. maijā Brocēnu vidusskolā notika EP finansētā projekta “Vienoti kultūrā, sportā un vietējā sabiedrībā” aktivitātes, kas guva atbalstu EP deputātes D. Melbārdes iniciatīvā “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā”. Projekta aktivitātes bija iecerētas kā atbalsts Brocēnos dzīvojošajiem ukraiņu jauniešiem, palīdzot viņiem iepazīt latviešu kultūru, kopīgi sportot un gatavot dažādus ēdienus, sadarbojoties ar Brocēnu vidusskolas jauniešiem. Šo dienu var raksturot ar šādi: sirsnība, iejūtība, sadarbība un mijiedarbība. Dienas laikā jaunieši jauktās komandās spēlēja tautas bumbu, jautro futbolu, piedalījās jautrajās stafetēs. Pēcpusdienā vairāk kā 60 jaunieši, savstarpēji sadarbojoties, gatavoja vareņikus, rasolu, cepumu kūku un vārīja boršču. Šeit lielas palīdzes mums bija ukraiņu skolēnu mammas. Lielas ieguvējas bija arī skolotājas, kuras savas zināšanas papildināja ukraiņu kulinārijā. Katra tagad zina, kā pareizi jāvāra borščs. Kulminācija bija nakts pārgājiens. Ne tikai tāpēc, ka bija pārgājienā jādodas jauktās komandās, bet arī tāpēc, ka pārgājienu pavadīja stiprs lietus. Prieks, ka jauniešus un pieaugušos tas nenobaidīja. Tumsā un lietū mācījāmies latviešu un ukraiņu valodas, izzinājām vēsturi, ēdienus, pieminekļus u.t.t.

Izvērtējot projekta aktivitātes, organizatori atzina, ka ir gandarīti par paveikto, attīstījuši komunikācijas un līderības prasmes, labāk iepazinuši paši savus skolasbiedrus.

Kā simbols ukraiņu atbalstam skolas apkārtni šovasar rotās saulespuķes, kas tika sasētas ģimenes koncerta laikā un izaudzētas uz skolas palodzēm.

														
Irēna Birgersone

Intervija ar V. Mielavu

Kāds Tu esi, skolotāj?🧐 Studijā “Iedvesma” matemātikas skolotāja Vineta Mielava 😎🌹🌻🍰🚗🛠

														
Irēna Birgersone

Intervija ar A. Čīči

Kāds Tu esi, skolotāj🧐 Studijā “Iedvesma” lietisķās etiķetes, sociālās prezentēšanas prasmes skolotāja un pedagogs- karjeras konsultants Agnese Čīče 🎤🎶🌼☀️❄️🌏

														
Irēna Birgersone

Apgūst latviešu valodu

2.jūnijā Brocēnu vidusskolas sākumskolas skolēni un skolotāja no Ukrainas uzsāka mācīties latviešu valodu. Skolotāja Yevhenija Ivanko atzina, ka vieglāk un interesantāk iemācīties sarunvalodu var spēlējot dažādas spēles un situācijas. Pirmajā dienā skolēni attīstīja un padziļināja saziņas prasmi dažādās sadzīviskās situācijās, skolā, veikalā, dabā.

V.Ķezbere

														
Irēna Birgersone

Pateicību rīts 1.-4. klasēm

Mūsu klasē šodien maļ prieka dzirnaviņas.
Neviens nezina pateikt, kur tās paslēpušās, kur ir, bet maļ, maļ un maļ, un pazudis īgnums!
Maļ, maļ un maļ un saradies prieks!
Vienīgi skolotāja noslēpumaini smaida un saka:-
Šodien visai klasei uzvedībā lieku desmitnieku!
/Maija Laukmane/

Pateicību rīts, mācību gadu noslēdzot, 1.-4.klasēm.🎉🎈🎁

														
Irēna Birgersone