Radošās nodarbības

Laikā no 6.06. – 10.06. Brocēnu vidusskolas 1. -4. klašu skolēni un mūsu skolas ukraiņu skolēni piedalījās Brocēnu vidusskolas organizētajās radošajās nodarbībās “Ķipara ceļojums”.
Skolēni lietderīgi pavadīja savu laiku, mācoties valodas, veidojot radošus darbiņus, sportojot , ejot pārgājienā.

Paldies Brocēnu vidusskolas pedagogiem par interesantu nodarbību veidošanu, par pozitīvu komunikāciju un sadarbību ar mazajiem ķipariem! Paldies arī vecākiem par sirsnigo sadarbību un uzticību Brocēnu vidusskolai, kā arī paldies par labajiem vārdiem , ko veltījāt skolotājām! Jāsaka, kā ir – kopā mums izdevās!

Irēna Birgersone