Informācija par uzņemšanu Brocēnu vidusskolā 2022./2023.m.g.

Aicinām mācīties Brocēnu vidusskolā!

Mācībām KLĀTIENĒ 2. – 9. , 11.-12. klasē visās programmās dokumentus pieņem no š. g. 1. jūnija. Jāuzrāda liecība ar gada vērtējumiem mācību priekšmetos un skolēna dzimšanas apliecība. Ja ir konkrēti jautājumi, vispirms sazinieties, rakstot uz e-pastu: skola.broceni@saldus.lv

Mācībām 1. – 9. klasē TĀLMĀCĪBAS programmā dokumentus pieņem no š. g. 1. jūnija līdz 1.jūlijam un no 1.augusta līdz 15.augustam. Iestājoties jāuzrāda liecība ar gada vērtējumiem mācību priekšmetos un skolēna dzimšanas apliecība. Aicinām nosūtīt PIETEIKUMU (uz skolas veidlapas, atrodama skolas mājas lapā) un iepriekšējā mācību gada LIECĪBAS KOPIJU, kā arī noskaidrot atbildes uz Jūsu konkrētiem jautājumiem, rakstot uz e-pastu: talmaciba@brocenuvsk.lv

Informācija par uzņemšanu Brocēnu vidusskolas 10. klasē 2022./2023.m.g.

Kas mainās mācību saturā skolēniem, kas uzsāks mācības 10.klasē

Vidusskolas mērķis ir palīdzēt tev apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālajai darbībai, veikt pirmās svarīgās izvēles.

No 2020. gada 1. septembra skolēniem, kas uzsāk mācības 10. klasē, mainījies veids, kā mācības tiek organizētas. Tu varēsi nozīmīgi vairāk mācīties to, kas atbilst taviem nākotnes mērķiem. Aptuveni 30 % mācību laika, visvairāk 12. klasē, varēsi veltīt tiem mācību priekšmetiem, kuri tevi īpaši interesē, – mācīties tos padziļināti vai apgūt brīvas izvēles specializētos kursos. Vienlaikus vispusīgi zināšanu un prasmju pamati katrā mācību jomā dos tev plašu redzesloku un neierobežos izvēles iespējas nākotnē.

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, tu:

 • mācību stundās pavadīsi tikpat daudz laika kā līdz šim (~36 stundas nedēļā)
 • apgūsi visas mācību jomas, taču atšķirīgā dziļumā atkarībā no tavām interesēm;
 • izvēlēsies un apgūsi 3 padziļinātos kursus;
 • veiksi un aizstāvēsi projekta darbu, kas var būt pētniecības, vai mākslinieciskās jaunrades, vai sabiedriskais darbs, vai arī mazais uzņēmums saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem;
kārtosi valsts pārbaudes darbus:
• latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī)
 • svešvalodā – angļu (vismaz optimālajā līmenī);
• matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);
• divos no padziļinātajiem kursiem* (augstākajā līmenī).

*** SKOLA PIEDĀVĀ INTERNĀTU SKOLAS TERITORIJĀ
*** PLAŠAS IESPĒJAS BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAI (skola atrodas pie Cieceres ezera, tuvumā ir Meža takas un citi brīvdabas objekti)
*** SPORTA HALLE, STADIONS UN LEDUS HALLE PIEDĀVĀ SKOLĒNIEM IESPĒJU SPORTOT JEBKURĀ SEZONAS LAIKĀ
*** SKOLA PIEDĀVĀ PILSONISKĀS LĪDZDALĪBAS PROGRAMMU “LĪDERIS MANĪ”
*** SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE AKTĪVI IESAISTĪJUSIES UN PIEDALĀS GAN VALSTS, GAN STARPTAUTISKOS PROJEKTOS, KONKURSOS
*** 2022./23.M. G. SKOLA UZSĀK DALĪBU IZGLĪTĪBAS ORGANIZĀCIJĀ Junior Achievement Latvia (biznesa apmācības un mācību uzņēmumu veidošanas programma, vadīs sk. Jānis Mūrmanis)

Uzņemšana 10.klasē notiek no 15.jūnija.

Dokumentu iesniegšana klātienē no 15.jūnija līdz 1.jūlijam, no 8. līdz 31.augustam. Iesniegumu var aizpildīt arī elektroniski. Iesniegums pielikumā:

MĀCĪBU PLĀNI:

Marika Ulmane