Radošās nodarbības

Laikā no 6.06. – 10.06. Brocēnu vidusskolas 1. -4. klašu skolēni un mūsu skolas ukraiņu skolēni piedalījās Brocēnu vidusskolas organizētajās radošajās nodarbībās “Ķipara ceļojums”.
Skolēni lietderīgi pavadīja savu laiku, mācoties valodas, veidojot radošus darbiņus, sportojot , ejot pārgājienā.

Paldies Brocēnu vidusskolas pedagogiem par interesantu nodarbību veidošanu, par pozitīvu komunikāciju un sadarbību ar mazajiem ķipariem! Paldies arī vecākiem par sirsnigo sadarbību un uzticību Brocēnu vidusskolai, kā arī paldies par labajiem vārdiem , ko veltījāt skolotājām! Jāsaka, kā ir – kopā mums izdevās!

														
Irēna Birgersone

Vienoti kultūrā, sportā un vietējā sabiedrībā

Vienoti kultūrā, sportā un vietējā sabiedrībā 🇱🇻 🇺🇦

31. maijā Brocēnu vidusskolā notika EP finansētā projekta “Vienoti kultūrā, sportā un vietējā sabiedrībā” aktivitātes, kas guva atbalstu EP deputātes D. Melbārdes iniciatīvā “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā”. Projekta aktivitātes bija iecerētas kā atbalsts Brocēnos dzīvojošajiem ukraiņu jauniešiem, palīdzot viņiem iepazīt latviešu kultūru, kopīgi sportot un gatavot dažādus ēdienus, sadarbojoties ar Brocēnu vidusskolas jauniešiem. Šo dienu var raksturot ar šādi: sirsnība, iejūtība, sadarbība un mijiedarbība. Dienas laikā jaunieši jauktās komandās spēlēja tautas bumbu, jautro futbolu, piedalījās jautrajās stafetēs. Pēcpusdienā vairāk kā 60 jaunieši, savstarpēji sadarbojoties, gatavoja vareņikus, rasolu, cepumu kūku un vārīja boršču. Šeit lielas palīdzes mums bija ukraiņu skolēnu mammas. Lielas ieguvējas bija arī skolotājas, kuras savas zināšanas papildināja ukraiņu kulinārijā. Katra tagad zina, kā pareizi jāvāra borščs. Kulminācija bija nakts pārgājiens. Ne tikai tāpēc, ka bija pārgājienā jādodas jauktās komandās, bet arī tāpēc, ka pārgājienu pavadīja stiprs lietus. Prieks, ka jauniešus un pieaugušos tas nenobaidīja. Tumsā un lietū mācījāmies latviešu un ukraiņu valodas, izzinājām vēsturi, ēdienus, pieminekļus u.t.t.

Izvērtējot projekta aktivitātes, organizatori atzina, ka ir gandarīti par paveikto, attīstījuši komunikācijas un līderības prasmes, labāk iepazinuši paši savus skolasbiedrus.

Kā simbols ukraiņu atbalstam skolas apkārtni šovasar rotās saulespuķes, kas tika sasētas ģimenes koncerta laikā un izaudzētas uz skolas palodzēm.

														
Irēna Birgersone

Intervija ar V. Mielavu

Kāds Tu esi, skolotāj?🧐 Studijā “Iedvesma” matemātikas skolotāja Vineta Mielava 😎🌹🌻🍰🚗🛠

														
Irēna Birgersone

Intervija ar A. Čīči

Kāds Tu esi, skolotāj🧐 Studijā “Iedvesma” lietisķās etiķetes, sociālās prezentēšanas prasmes skolotāja un pedagogs- karjeras konsultants Agnese Čīče 🎤🎶🌼☀️❄️🌏

														
Irēna Birgersone