ERASMUS+ kursi

Mācību gada noslēgumā 11.-19. jūnijam Brocēnu vidusskolas direktore Natālija Balode un skolotāji Daiga Barančane, Viviāna Blumberga, Oksana Visocka devās mācību profesionālās pilnveides braucienā Erasmus+ projekta „ 21. gadsimta prasmes skolā” ietvaros.

Projekta dalībskolu no Turcijas, Itālijas, Horvātijas, Bulgārijas un Latvijas otrā tikšanās notika Turcijas pilsētā Ušakā. Svinīga un ļoti sirsnīga bija uzņemšana Avgan Ortaokulu skolā, skolēni bija sagatavojuši priekšnesumus, cienastus. Varēja just lielu lepnumu par savu tautu, valsti, tās tradīcijām. Bija iespēja ielūkoties stundu gaitā, pārsteidza tas, ka katrā klasē ir interaktīvā tāfele, kuru plaši izmanto zināšanu apguvē, katram skolēnam ir pieejama planšete. Kā stāstīja skolotāji, tas ir pateicoties Turcijas skolu digitalizācijas projektam „TÜBİTAK 4006-Science Fairs”.

Pirmajā un otrajā mācību dienā projekta dalībnieki prezentēja dažādus e-mācīšanās rīkus un vietnes, kuras izmanto gan attālinātajā mācību procesā, gan esošā mācību procesa dažādošanai savās izglītības iestādēs, kā arī lai pilnveidotu skolēnu digitālās prasmes. Dalībvalstu skolotāji aizpildīja aptauju par digitalizāciju mācību procesā. Skolas pagalmā ir āra klases, otrajā dienā skolēni tur bija sagatavojuši savu zinātniski pētniecisko projektu praktiskas prezentācijas. Arī projekta dalībniekiem bija iespēja paeksperimentēt, kā arī izmēģināt savas spējas marmorēšanas mākslā.

Lai gan skolā mācās angļu valodu no 2. klases, sarunāties šajā valodā bija diezgan grūti. Skola ir lauku reģionā un ģimenes īsti neredz motivāciju, kāpēc tā būtu nepieciešama. Tomēr bērni bija droši, līdz ar to komunikācija notika jautri un sirsnīgi, labprāt vēlējās ar mums fotografēties, īpaši draudzību ar sākumskolas skolēniem prata veidot direktore.

Bez turku mūzikas un dejām neiztikt nekur, tikām iesaistīti visi. Nacionālo ēdienu degustācijas pasākumam bija uzaicināti vecāki, turpat pagalmā notika maizes – pankūku cepšana. Lielisks pasākums! Arī projekta atklāšanas vakara pasākumā varējām vērot nacionālās dejas un dziesmas vīriešu grupas izpildījumā, kā arī izbaudīt turku ēdienu dažādību un asumu.

Turcija ir bagāta ar savu vēsturi un pasaules nozīmes dabas objektiem. Apmeklējām vēstures muzeju Ušakā, viesojāmies paklāju aušanas darbnīcā, kur bija iespēja izmēģināt Turcijas slavenajiem paklājiem raksturīgo simetrisko Ghiordes mezglu. Garos pārbraucienos devāmies apskatīt Ušakai tuvākās vietas, piemēram, Ulubejas dabas parkā kanjonu, kas ir otrs pasaulē garākais (40-45 km) kanjons, lavandu audzēšanas saimniecību, seno vēsturisko pilsētu Efēzu un Hierapoles drupas. UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautajā Pamukkalē esošās kalnu terases ar baseiniem ir izveidojušās, nogulsnējoties kaļķakmenim, no pazemes nākošie avoti ir ar 35 grādus siltu ūdeni, kurš īpaši augstā koncentrācijā satur oglekļa dioksīdu un kaļķa javu. Apmeklējām arī Sirinces pilsētiņu, kurai raksturīgas šauras, stāvas, vīģes kokiem ieskautas ieliņas, tradicionālo suvenīru, garšvielu, augļu un rokdarbu tirgotavas, turpat netālu ir kristiešiem un musulmaņiem būtiska svētvieta – Svētlaimīgās Jaunavas Marijas pēdējā dzīvesvieta, Svētavots un Lūgšanu siena. Pagānisms, kristietība un musulmanisms (katru dienu no mošeju minaretiem dzirdējām saucienus uz lūgšanām) vēsturiskā kopainā, kas vēl jāizprot.

Laikapstākļi bija mums tik labvēlīgi, ka visas dienas tikām pasargāti no lielā karstuma. Projekta noslēgumā katrs saņēmām sertifikātu par dalību projekta aktivitātes, kā arī plānojām turpmāko darbību un tikšanās iespējas, atvadīšanās notika pie Egejas jūras Izmiras tuvumā.

Paldies projekta koordinatorei Agnesi Čīčei un direktorei Natālijai Balodei par atbalstu un doto iespēju gūt neaizmirstamu pieredzi.

Daiga Barančane

Irēna Birgersone