Līdzdalība ilgtspējīgā attīstībā

Esam veikuši lielisku sadarbības mēģinājumu – akcijas Pasaules lielākā mācību stunda Latvijā nodarbība 7.b klasei notika kopā ar Talsu Kristīgās vidusskolas 6 skolotājiem, kuri 29. oktobrī viesojās Brocēnu vidusskolā. Starpdisciplinārās stundas tēma bija “Ilgtspējīga attīstība un mana rīcība”, to skolēni grupās apguva kopā ar skolotājiem. Iepazīstoties ar pasaulē ievērojamu cilvēku un organizāciju viedokļiem, veidoja ilgtspējīgas attīstības definīciju. Kopīgi pētīja sagatavotos materiālus, lai konstatētu, kādus apdraudējumus pasaulei šodien rada cilvēku ilglaicīgās darbības rezultāti, kādas var būt nepārdomātas rīcības sekas. Analizēja arī savus vērojumus Saldus un Brocēnu pašvaldībās. Stundas noslēgumā, sasaistot saskatītās pasaules problēmas ar savu dzīvi, katrs izveidoja savu individuālo rīcības plānu, kā varētu uzlabot situāciju savā tuvākajā apkārtnē, savā valstī. Apkopojot stundā padarīto, skolēni visiem varēja paust savu attieksmi pret dotiem apgalvojumiem, pamatojot savu izvēli. Secinājām, ka cilvēku konkrētā rīcība ir saistīta ar izglītības līmeni un tikumiem, kurus izkopj konkrētie cilvēki. Mācījāmies paši un dalījāmies pieredzē ar citiem. Stundas gaitu vadīja Brocēnu vidusskola skolotājas Laura Miķelsone un Daiga Barancane #PasaulesStunda

														
Irēna Birgersone

Skolēnu veidots pasākums

														
Irēna Birgersone

Nometne “Solis augšup” Brocēnu vsk. 1.-4.klašu skolēniem

Rudens brīvlaiks pienāca ļoti straujiem soļiem. Vairākiem Brocēnu vidusskolas 1.-4. klašu skolēniem šogad tas bija īpašs-viņi piedalījās nometnē “Solis augšup”. Nometnes mērķis bija veicināt aktīvā laika pavadīšanas iespējas, veselīgu dzīvesveidu un lietderīgi pavadīt drēgnās rudens dienas. Dalībnieki veidoja sapņu ķērājus, rokassprādzes, aktīvi sportoja, gatavoja veselīgas sulas, gleznoja un spēlēja dažādas galda spēles. Nometnes noslēgumā devas ekskursijā uz Salmu muzeju Tukumā un lauku sētu “Kaijas” Remtes pagastā. Katru dienu dalībnieki ieturēja gardas maltītes skolas ēdnīcā. Nometnē aktīvi darbojās skolotāji: Viviāna Grīnberga, Daiga Staško, Vineta Peka, Inga Zamberga, Maira Vīksna un Ziedonis Peka. Nometne veidota kā projekts ar Brocēnu pašvaldības finansiālu atbalstu. Paldies skolēniem par dalību, skolotājiem par enerģiju un nenogurstošu smaidu! Tiekamies citā reizē!

														
Irēna Birgersone

Absolventa stunda

Absolventa stunda kopā ar mūziķi, dzejnieku Lauri Valteru.

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Absolventu stundas

15.oktobrī Pasaules Ergoterapijas dienas ietvaros viesojos pie 10.un 12.klases viesojās ergoterapeite Madara Miķelsone, lai praktiskās nodarbības laikā jauniešiem ļautu izdzīvot stundu cilvēka ar funkcionāliem traucējumiem ādā. Pirms tam 2.oktobrī kopīgi pārrunājām, kas ir ergoterapija, veselība un to ietekmējošie faktori.
Praktiskās nodarbības laikā jauniešiem bija iespēja pārbaudīt vides pieejamību savā pilsētā cilvēkiem ar redzes traucējumiem un cilvēkiem, kuri pārvietojas riteņkrēslā. Jaunieši secināja, ka cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem ir grūtības pārvietoties savā pilsētā un piekļūt pašvaldības iestādēm.
Papildus jaunieši pārbaudīja savas koncentrēšanās spējas un spēju sazināties, neizmantojot verbālu valodu. Vienā no stacijām jaunieši mēģināja un apguva prasmi pārvietot cilvēku pēc insulta no guļus stāvokļa – sēdus – stāvus – apsēdināt uz krēsla, vienam jaunietim iejūtoties pacienta ādā, otram – terapeita. Jaunieši atzina, ka šī prasme būtu noderējusi ikdienā, jo tuvinieku vidū ir cilvēki, kuri pārcietuši insultu vai ir bijusi pieredze, kad uz ielas nokrīt cilvēks ar funkcionāliem traucējumiem un nav bijušas zināšanas, kā viņam palīdzēt. Jaunieši secināja, ka nepieciešams jau laicīgi rūpēties par savu veselību un par to stāstīt arī saviem tuvajiem cilvēkiem.

Paldies Latvijas Sarkanais Krusts Saldus komiteja par riteņkrēsla nodrošināšanu.

														
Irēna Birgersone

Ceturtdien, 24.oktobrī, no plkst.9.00, sakarā ar elektrotīkla remontu, skola slēgta.

														
Irēna Birgersone

“Vargana stāsts”

Projekta “Latvijas soma ietvaros” Brocēnu vidusskolas  1. b klasē tika organizēta Tradīciju stunda “Vargana stāsts”, kuru vadīja stāstniece skolotāja no Ventspils Līga Reitere. Skolotāja atraktīvā, aizraujošā stāstījumā ar bērniem izspēlēja ritmus, demonstrēja rituāla instrumenta-Vargana spēli.Kopā ar bērniem dejoja Vargana atsperes deju. Instrumenta spēles starplaikos bērni uzzīmēja Varganu un attēloja tā mūziku ar zīmējumu, palīdzēja arī pareizi noturēt zīmuli mazajos pirkstiņos, pastāstot interesantu pasaku par pirkstu čaklumu. Noslēgumā nodejojām Latvju danci. Paldies stāstniecei, paldies “Skolas somai” par dāvāto iespēju!

1.b klases audzinātāja: Svetlana Tasarasova

														
Irēna Birgersone

Florbolā mūsu meitenēm 2.vieta

11.oktobrī, Druvas sporta namā norisinājās florbola sacensības jaunietēm. Piedalījās četras komandas: Druvas vidusskola, divas Saldus vidusskolas komandas un mēs, Brocēnu vidusskola. Līdzīgā cīņā starp visām komandām, mūsu vidusskolas meitenes izcīnīja 2.vietu.
Komandā: Tīna Endija Strakse, Samanta Turka, Daniela Lasmane, Nora Grišāne, Leandra Spriesle, Laura Briede, Elīna Stencele, Līga Gūtmane.
Skolotāja: Santa Markevica.
Paldies meitenēm par skolas goda aizstāvēšanu.

														
Santa Markevica

														
Irēna Birgersone