Irēna Birgersone

Atzīmējot Pasaules senioru dienu

Jau daudzus gadus 1.oktobrī, Pasaules senioru dienā, mūsu skolas skolēni dodas uz Remtes sociālās aprūpes centru „Atpūtas”.  Šajā dienā mūs tur jau gaida. Sirmgalvjus iepriecināja bērnu deklamētie dzejoļi un skolotājas Dignas Gūtmanes dziedātās dziesmas. Cienastam aizvedām kliņģerus, un no sirds ceram, ka palīdzējām šo dienu darīt priecīgāku. Paldies skolēniem, kas piedalījās: Arnoldam Makam 5.b, Undīnei Priedei 5.a, Katei Veckungai 4.a,  Keitai Danenbergai 3.c, Līvai Frīdmanei 3.b un Amandai Ķeirei 3.b. Paldies arī skolotājai Dignai par skanīgajām dziesmām un skolotājai Aivai Šteinai par sarūpētajām apsveikumu kartiņām.

Sagatavoja Arta Zepa

														
Irēna Birgersone