Pasaule kļūst labāka

Brocēnu vidusskola un PII “Mūsmājas” 3. un 4.oktobrī sadarbībā ar biedrību LAPAS piedalījās kampaņā “Par cilvēcību”.
9.-12.klases skolēni skatījās dokumentālo filmu “Falling Forward”, veidoja sarunu par migrāciju, cilvēku sapņiem un savstarpējo sapratni.
7.klases skolēni un pirmsskolas bērni veidoja savu dzimtas migrācijas kartes. Satiekoties kopējā pasākumā, izveidoja kopīgu Latvijas migrācijas karti. Aktualizējām lokālo, vēsturisko un personisko pieredzi.
12.klases meitenes vietējiem iedzīvotājiem izdalīja ziņu lapu “Pasaule kļūst labāka”. Sagatavoja sk.L.Miķelsone

														
Irēna Birgersone

„Eiropas zinātnieku nakts 2019”

27.septembrī trīsdesmit pieci 9.-12.klašu skolēni no visām Brocēnu novada skolām apmeklēja „Eiropas zinātnieku nakts” pasākumus. Vispirms devāmies uz Zinātnisko centru Kleisti, Rīgā, kurā skolēni redzēja un paši izmēģināja iegūt DNS molekulas no zemenēm, zirņiem un siekalām. Šajā centrā arī iepazinām, kā darbs, ergonomika un mūsu ikdienas darbības maina mūsu ķermeņa temperatūru un kā tās ietekmē mūsu veselību, varēja apskatīt savas sejas siltuma kartes. Bija iespēja izmēģināt, kā ir stumt vai vilkt piekrautus ratiņus un noskaidrot, kā to darīt vieglāk un pareizāk. Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrā Rīgā bija lieliska iespēja veikt dažādus eksperimentus: iziet aizraujošu kvestu – izglītojošu un interaktīvu aktivitāšu kopumu, izmēģināt “Escape room” spēles unikālo bioloģijas versiju “Ielaušanās šūnā”, kas ietvers lāzeru labirintu, prāta mīklas un citas aktivitātes, piedalīties aktivitātē “Esi kā izmēģinājuma trusītis jeb kā ielikt sevi biobankā?!”, iepazīt mātes cilts spēku, uzzināt cilvēka un vides mikroorganismu mijiedarbību mikrobioma labirintā, meklēt atšķirīgo un līdzīgo starp šūnām un zvaigznēm, redzēt un audzēt proteīnu kristālus, veikt krāsainus eksperimentus un piedalīties daudzās citās interaktīvās un izglītojošās aktivitātēs kopā ar zinošajiem un atsaucīgajiem BMC zinātniekiem. Tālāk ceļš cauri naksnīgajai Rīgai veda uz Jelgavu, uz Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Jelgavas pilī tika iepazīti roboti – nezāļu iznīcinātāji, kiberbites kiberstropā, nogaršoti kaltēti produkti kosmonautiem, izmēģināts biznesa simulators u.c.aktivitātes. Skolēnus un skolotājus pasākumam organizēja sk. Margita Skrastiņa, MJ koordinatores Vineta Mielava un Anete Milta. Paldies par finansiālu atbalstu Brocēnu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.

sk.A.Milta, V.Mielava, M.Skrastiņa

														
Irēna Birgersone