Līdzdalība ilgtspējīgā attīstībā

Esam veikuši lielisku sadarbības mēģinājumu – akcijas Pasaules lielākā mācību stunda Latvijā nodarbība 7.b klasei notika kopā ar Talsu Kristīgās vidusskolas 6 skolotājiem, kuri 29. oktobrī viesojās Brocēnu vidusskolā. Starpdisciplinārās stundas tēma bija “Ilgtspējīga attīstība un mana rīcība”, to skolēni grupās apguva kopā ar skolotājiem. Iepazīstoties ar pasaulē ievērojamu cilvēku un organizāciju viedokļiem, veidoja ilgtspējīgas attīstības definīciju. Kopīgi pētīja sagatavotos materiālus, lai konstatētu, kādus apdraudējumus pasaulei šodien rada cilvēku ilglaicīgās darbības rezultāti, kādas var būt nepārdomātas rīcības sekas. Analizēja arī savus vērojumus Saldus un Brocēnu pašvaldībās. Stundas noslēgumā, sasaistot saskatītās pasaules problēmas ar savu dzīvi, katrs izveidoja savu individuālo rīcības plānu, kā varētu uzlabot situāciju savā tuvākajā apkārtnē, savā valstī. Apkopojot stundā padarīto, skolēni visiem varēja paust savu attieksmi pret dotiem apgalvojumiem, pamatojot savu izvēli. Secinājām, ka cilvēku konkrētā rīcība ir saistīta ar izglītības līmeni un tikumiem, kurus izkopj konkrētie cilvēki. Mācījāmies paši un dalījāmies pieredzē ar citiem. Stundas gaitu vadīja Brocēnu vidusskola skolotājas Laura Miķelsone un Daiga Barancane #PasaulesStunda

Irēna Birgersone