Iespēja eksperimentēt

Sestdienā, 28.septembrī, Brocēnu vidusskolā ieradušies 50 talantīgākie jaunieši no visas Kurzemes Projekta EZIS ietvaros, kuriem padodas un interesē eksaktie priekšmeti. Visas dienas garumā eksperimentē, dedzina, mēra, spridzina… Paldies skolotājai Vitai Banzenai.

														
Irēna Birgersone

“Bērnu tiesību aizsardzības likums jauniešiem draudzīgā valodā”

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Tikšanās ar Lauru Dreiži

      Dzejas dienu mēnesī – septembrī 9. – 12. klašu skolēniem bija iespēja satikt latviešu fantāzijas un fantastikas žanra rakstnieci Lauru Dreiži. Šobrīd autore ir izdevusi jau astoņas grāmatas, un mums tika dota iespēja mazliet ielūkoties viņas nākamā romāna tematikā. Rakstniece rādīja kladi, kurā glītā rokrakstā virknējas jaunā romāna notikumi. Jā, šī rakstniece darbus raksta ar roku kladēs!!! Tikšanās laikā Laura Dreiže pastāstīja, kā sākusi rakstīt un kā tikusi līdz savu darbu izdošanai. Viņa atzinās, ka esot iesākusi daudz stāstu, tos gan nav pabeigusi, un šobrīd visi iesāktie darbi stāvot bēniņos. Rakstniece atklāja arī nelielu starpgadījumu, kas risinājies, kamēr viņa rakstīja vienu no saviem romāniem. Interesanti, ka stāstu galvenie tēli paši nosaka, kas ar viņiem notiks tālāk, un viss, kas rakstniecei jādara, ir jāpieraksta tas uz papīra. Lai gan no sākuma Lauras Dreižes grāmatas bija lasījuši tikai daži, pēc tikšanās ar pašu rakstnieci daudzi apgalvoja, ka vēlētos izlasīt kādu no viņas grāmatām. Autore mūs iedvesmoja un mudināja tiekties pēc saviem sapņiem, nepadoties, bet turpināt iesākto.

Krista (9.b klase)

														
Irēna Birgersone

Futbols

20. septembrī Saldus stadionā norisinājās sacensības futbolā 6.-7. klašu grupā. Mūsējie, spēlējot bez rezerves spēlētājiem, izcīnīja godpilno 2.vietu ar minimālu pārsvaru piekāpjoties Saldus vidusskolai.

Komandā spēlēja: Patriks Rozentāls, Arvis Sproģis, Krists Salmins, Aleksis Janeks Osipovičs, Līga Gūtmane, Dans Tepļenkovs, Alekss Magila.

Skolotāja: Santa Markevica

Paldies komandai par skolas goda aizstāvēšanu.

														
Santa Markevica

Nometne

														
Irēna Birgersone

Mūsējie jauniešu forumā

20.un 21.septembrī Brocēnu vsk.skolēni – Samanta Turka, Laura Briede, Daniela Lasmane, Leandra Spriesle, Diāna Lasmane un Andis Cinītis piedalās Baltijas valstu jauniešu forumā ” Ejam tālāk pa Baltijas ceļu”. Projektu īsteno UNESCO LNK, lai rosinātu jauniešus izteikties par aktuāliem problēmjautājumiem mūsdienās, lai iedrošinātu pašiem veidot iniciatīvas sabiedriski svarīgiem mērķiem.

														
Irēna Birgersone

Vīru kopa “Vilki”

 Šodien projekta „Latvijas skolas „ietvaros Brocēnu novada skolēnus uzmundrināja,iedrošināja ar karavīru dziesmām un stāstiem Vīru kopa “Vilki”. Viņi jau  gadiem apmeklē skolas un skolēniem stāsta karavīru stāstus, Latvijas stāstus.  “Vilku” dziesmas nāk no kara lauka, mēs aptveram latviešu karavīru dzīvesziņu no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Tā var izvērtēt lietas, aptvert, cik ļoti daudz ir mītu, kādas lietas, piemēram, man mācīja skolā, bet kas neatbilst patiesībai,” tā Edgars Lipors.

														
Irēna Birgersone

Piedzīvojuma gars

Šodien, 19.septembrī, 7.a un 8.a klase Ķeguma novada Piedzīvojuma Gara lauku bāzē Ritas piedalījās aktivitātēs, projekta “Pumpurs” ietvaros. Klases saliedēja,domāt un analizēt palīdzēja pieredzējuši instruktori. Skolēni veica gan augsto un zemo virvju komandas uzdevumus, gan arī prāta spēles brīvā dabā. Diena bija aizraujoša un interesanta. Ar skolēniem kopā bija sk.Dita Dubulta, Arta Zepa un Irēna Birgersone.

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

														
Irēna Birgersone