Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
29.10.pirmdiena 8.40 Administrācijas sanāksme (201.)
13.00 Iniciatīva Latvijas skolas soma, izrāde „Nenotikušais atklājums”, Brocēnu novada 1.klašu skolēniem
30.10.otrdiena
7.50Skolotāju sadarbības grupu sanāksmes(112.kab.)
8.30-12.30 Swedbankas darbinieku stundas- ekonomika, informātika, matemātika, audzinātāju stunda 11.klasei
10.00-17.00 Izdzīvošana 4 gadalaikos” nodarbība 7.a klasei „Rudens”, vada organizācija „Lūzumpunkts”.
11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm (201.)
12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm (201.)
13.10 Iniciatīva Latvijas skolas soma, mākslas filma „Homo Novus” Brocēnu novada 9.-12.klašu skolēniem BKC.
31.10.trešdiena 14.30-15.30 ”Iespēju laboratorija”, Skolēnu pašpārvaldes skolēniem(aktu zāle)

 

														
Irēna Birgersone