Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
15.10.pirmdiena 8.40 Administrācijas sanāksme (201.)
Labo darbu nedēļa, veltīta skolas 70 gadu jubilejai 15.10.-19.10.(1.-12.klasēm)
10.30 izbraukšana uz Tukuma muzeju, leļļu izrādes apmeklējums Brocēnu novada 3.klašu skolēniem iniciatīva Latvijas skolas soma
16.10.otrdiena 8.00 Skolotāju sanāksme(112.kab.)
11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm (201.)
12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm (201.)
17.10.trešdiena 14.00 Skolas jubilejas svinīgs pasākums kopā ar sadarbību partneriem (aktu zāle)
18.10.ceturtdiena 10.00 izbraukšana uz Jaunpils muzeju- Viduslaiki, Brocēnu novada 7.klašu skolēniem, iniciatīva Latvijas skolas soma
12.20 Mazās raganiņas skola, pasākums veltīts Skolas jubilejai(1.-4.klašu skolēniem)aktu zāle
19.10.piektdiena 8.30 vēstures stunda par skolu 1.-4.klasēm(savās klasēs)
9.20 vēstures stunda par skolu 9.-12.klasēm(savās klasēs)
9.20 „Putni salido” pasākums veltīts Skolas jubilejai 5.-8.klasēm (aktu zālē)
10.10 vēstures stunda par skolu 5.-8.klasēm(savās klasēs)
10.10 „Manai skolai-70” pasākums veltīts Skolas jubilejai 9.-12. klasēm(aktu zāle)
11.40 Dāvanu pasniegšana visiem skolas darbiniekiem(aktu zāle)
18.00 Pasākums esošajiem un bijušajiem skolas darbiniekiem(aktu zāle)
20.10.
Sestdiena
18.00 Svinīgais pasākums pedagogiem un absolventiem „Ja fotogrāfija spētu runāt….” (BKC)

 

														
Irēna Birgersone