Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
8.10.pirmdiena 8.40 Administrācijas sanāksme (201.)
13.00 Goda teātris „Čomiņi”8.-12. klasēm(BKC)
9.10.otrdiena 7.50 Klašu audzinātāju sanāksme(112.kab.)
11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm (201.)
12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm (201.)
14.45 Komunikāciju līnija, Skolēnu prezidentu kandidātu debates 5.-12.klasēm(aktu zāle)
10.10.trešdiena 11.40 un 12.30 Skolēnu prezidentu vēlēšanas
5.-12.klasēm, skolotājiem(skolas ēdamzālē)
11.10.ceturtdiena 10.00 kursi pedagogiem „Vērtību dimensija kompetenču pieejas īstenošanā mācību un audzināšanas darbā(210.kab.)
15.30 G-20 sanāksme (102.kab.)
18.00 Vecāku padome (201.kab.)
12.10.piektdiena 20.16 Pieturvieta- Brocēni- Skrunda, Latvijas dzelzceļa organizētā akcija.

 

														
Irēna Birgersone