Lepojamies

Lielisks pasākums Talsos “Labo darbu festivāla”noslēgums,esam lepni,jo ieguvām VISC galvenās balvas titulu,ir brīnišķīga  pašsajūta  un gandarījums par paveikto!Pateicība skolotājai Laurai Miķelsonei un 7.klašu komandai par projektu “Pilsonis”,skolotājai Ditai Dubultai un Skolēnu pašpārvaldei par projektu “Domu Pūce”.Paldies par pasākumu Doloresai un Oskaram Leperiem!
														
Irēna Birgersone