Pasākums „Matemātika dabā”

Par spīti lietum un vējainam laikam 26.septembrī Brocēnu vidusskolā pulcējās 3.-4.klašu skolēnu komandas no novada skolām. Šoreiz zaķis Jēcis un Ežuks aicināja saskatīt apkārtnē matemātikas gudrības. Talkā viņi sasauca labākos draugus, kuri bija sagatavojuši dažādus praktiskus uzdevumus.

Meža skolā rudenī darba netrūkst! Pie Kurmja bija jāprot nosvērt čiekurus un izmērīt lapu garumu. Zaķēns un Ežuks darbojas arī ESF projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā”, tādēļ jāmācās izmantot jaunās tehnoloģijas. Komandām bija gan jānofotografē ģeometriskās figūras dabā, gan jāprot izmantot elektroniskos svarus. Ciemos pie Einšteina bērni risināja izteiksmes un, tikai atrisinot pareizi, varēja atslēgt pareizo slēdzeni. Kas ir Einšteins? Jaunajiem matemātiķiem bija interesanti uzzināt par diženā fiziķa ieguldījumu.

Matemātikas stundās mērīt līniju burtnīcā ir ierasts, bet nu nācās izmērīt atsperīgās raķetes lidošanas ceļu ar trīsmetrīgiem mērinstrumentiem. Bet ko darīt, ja aizlido kosmosā?

Kamēr vēl ezers nav aizsalis, skolēni varēja roku iemēģināt zivju makšķerēšanā. Šoreiz nebija asari vai līdakas, bet zivis ar dažādiem skaitļiem. Stacijā “Makšķerēšanas drudzis” uzvarētājs bija tas, kurš ieguva lielāko skaitļu summu izmakšķerētajām zivtiņām. Bet turpat blakus dzīvoja Cieceres ezera briesmonis, kura portretu varēja salikt no tangrama figūrām. Pavisam neparasta bija krāsainā skaitļošanas taka, pa kuru ejot, skolēniem bija jābūt erudītiem. Pelīte Garastīte pārbaudīja bērnu zināšanas par debespusēm, ģeometriskām figūrām, varavīksnes krāsām un sasaistīja ar matemātiskām darbībām.Vai sportā arī vajag matemātiku? Lai pārvarētu šķēršļu sienu bija ne tikai jāatrisina pareizi izteiksmes, bet arī jāatrod noteiktā augstumā karodziņš ar pareizo rezultātu. Meža skolā ir nepieciešama gudrība un veiklība!

/V.Ķezbere, E.Sergejeva/

Pasākums tiek organizēts ESF projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta ietvaros.

 

 

														
Irēna Birgersone