Ar koncertu pie sociālās aprūpes centra “Atpūtas” senioriem

1.oktobris ir Starptautiskā senioru dina. Paņēmām lielu klēpi prieka, daudz dziesmu, saldu kliņģeri, skaistus zīmējumus un devāmies ciemos pie sociālās aprūpes centra “Atpūtas” iemītniekiem. Skolotāja Aija Zakovska kopā ar bērniem bija sagatavojusi skanīgas dziesmas, kas ielīksmoja klausītājus un tā vien mudināja sist plaukstas. Pasākuma otrajā daļā mīļi tika sagaidītas skolotājas Dignas Gūtmanes izpildītās “vecās, labās” dziesmas, kuras koncerta apmeklētājiem bija pazīstamas un līdzi dziedamas. Koncerts izdevās sirsnīgs, šķiroties seniori aicināja braukt ciemos vēl.Paldies dziedošajiem skolēniem: Līgai Tolēnai (2.c), Kirilam Dviņinam (3.b), Ērikai Miltai, Egijai Petrovai, Sonorai Rullei, Leldei Ābulai (5.a), un dziedošajām skolotājām Aijai Zakovskai, Dignai Gūtmanei. Paldies skolotājai Aivai Šteinai, 6.a klasei un audzinātājai M.Golubevai par palīdzību apsveikuma kartīšu sagatavošanā.

Arta Zepa

														
Irēna Birgersone