“Es mācu mammu un tēti”

Dienu no dienas mazie skolēni pavada skolā, apgūstot darbības ar skaitļiem, lasīšanu, un attīstās sportā un mākslā. 24. aprīlī sākumskolas vecākiem bija lieliska iespēja atcerēties sevi skolas solā, piedaloties bērnu vadītajā nodarbībā “Es mācu mammu un tēti”. Gatavošanās pasākumam bija nopietna-skolēni prātoja, ko varētu vecākiem iemācīt? Darbi tika sadalīti, runas iemēģinātas un uztraukums piezagās pavisam nemanot. Vecāki ar lielu aizrautību piedalījās stundās-lasīja, rēķināja, soļoja un pat dejoja. Bērnu acīs bija mirdzums un sirdī siltums par vecāku darbošanos. Pēc kārtīgas mācību stundas skolēni, vecāki un skolotāja ēdamzālē baudīja saldo balvu-pankūkas. Prieks par izdevušos vakaru bija katram-gan lielam, gan mazam. Lai kopā būšana mūs vieno un veicina uz turpmāku sadarbību!

skolotāja Viviāna Grīnberga

														
Vivita Ķezbere

Lepojamies!

21.04. Rīgā notika Latvijas Skolēnu 42. Zinātniskās pētniecības darbu konference.
Esam lepni par iegūto 3. pakāpiDace Preisa, Žanis Grundmanis (sk. D. Barančane).
Sveicam mūsu skolas 11. klases finālistes –  Danu Gakuti (sk. M. Skrastiņa),Elīnu Druvaskalni (sk.I.Muižarāja).

 

														
Irēna Birgersone

Apsveicam

  Apsveicam ar iegūto Atzinību Saldus un Brocēnu novadu skolu konkursā ,,Lieliskais piecinieks”
Danu Gakuti 11.a kl.,
Kristiānu Mauriņu 11.a kl.,
Mathis Hirschlip 11.a kl.,
Ralfu Jekavicki 11.a kl.,
Mārtiņu Grundmani 11.a kl.

 

														
Irēna Birgersone

Konkurss “DOMU PŪCE”

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
23.04.pirmdiena Vecāku nedēļa
Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)
24.04.otrdiena Kompetenču projekta vidusskolas grupas sanāksme.
Atklātās stundas 1.-12.klasēm.
Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm 11.40(201.).
Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30(201.).
Projektu vadības sanāksme 15.30.
„Es mācu mammu un tēti”1.-4.klasēm 18.00-19.00.
Vecāku kopsapulce „Kā veiksmīgāk veidot sadarbību starp vecākiem un skolotājiem”, Elīna Boguša19.00(aktu zāle).
25.04.trešdiena Kuratores S. Zvejas tikšanās ar projekta vadību 13.00(bibl.).
Kuratores S. Zvejas tikšanās ar projekta skolotājiem 14.00(bibl.) .
27.04.piektdiena Erudītkonkurss „Domu Pūce”, lekcija Zane Daudziņa „Publiskā runa”, 10.-12.klašu skolēniem, vecākiem, pašvaldību darbiniekiem, skolotājiem 15.00 (aktu zāle)

 

														
Irēna Birgersone

Vecāku nedēļa 23.-27.aprīlis

														
Irēna Birgersone

Konkursa pusfināls: 2018.g. 20.aprīlis, Rīga, Iekšlietu ministrija

Iekšlietu ministrija kopā ar sadarbības partneriem: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts policiju, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, A/S „Gaso”, A/S „Sadales tīkls” un VAS “Latvijas dzelzceļš”, jau vairākus gadus organizē konkursu „Esi drošs – neesi pārdrošs” Latvijas skolu 7.-8. klašu skolēniem, lai nostiprinātu skolēnu pamatzināšanas un veicinātu viņu izpratni par drošību ikdienā un rīcību ārkārtas  situācijās, kā arī pievērstu uzmanību problemātikai, kas skar skolēnu izglītošanu dažādos drošību jautājumos.Konkursa pirmajā atlases kārtā piedalījās 61 komanda no visas Latvijas, kuri elektroniski iesūtīja atbildes uz dažādiem ar drošību un pareizu rīcību ārkārtas situācijās saistītiem jautājumiem. Brocēnu vidusskolas 8.b klases komanda, kuras sastāvā bija Tīna Olševska, Linda Katrīna Isada, Mārtiņš Kalniņš, Kevins Oļševskis un Patriks Ralfs Grasmanis, tika uzaicināta startēt pusfinālā.Katrai no 20 pusfinālā iekļuvušajām komandām bija jāveic uzdevumi un jāiejūtas dažādās bīstamās situācijās, parādot savas zināšanas un prasmes pareizi rīkoties. Skolēniem bija jāsagatavo mājasdarbs – priekšnesums par drošības tēmu. Kā atzīst žūrijas dalībnieki: šogad komandas parādīja patiesi labas zināšanas visos drošības jautājumos.Brocēnu komanda „Brocēni 324” godam pārstāvēja savas skolas godu, iegūstot maksimālos punktus vairākās disciplīnās. Sveicam konkursa dalībniekus!

8.b klases audzinātāja un komandas līdzjutēja Aija Zakovska.

														
Irēna Birgersone

Talkojam

 

														
Irēna Birgersone

21.aprīļa talka

TALKAS DIENA 2018

														
Marika Ulmane

Igauņu uzņemšanas programma

														
Irēna Birgersone