Lepojamies

Labas ziņas no Ērgļiem, Olimpiskajā ziemas festivālā mūsu puikām ZELTS! Ar rezultātu 2:1 fināspēlē tika apspēlēta Ventspils!
Apsveicam mūsējos!
Īpašs paldies Brocēnu Sporta Skola un trenerim Dināram Daugelam 

 

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
5.03.pirmdena

Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)

Pedagoģiskā procesa atbalsta grupas sanāksme 14.00(sk. ist.)

6.03.otrdiena

 

Skolotāju sanāksme 8.00(112.)

Komunikāciju līnija 5.-12.klašu skolēniem 8.30(aktu zāle)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm 11.40(201.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30(201.)

7.03.trešdiena

Starpnovadu matemātikas olimpiāde 1.-4.klasēm 10.00

Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiāde 9.klasēm 10.00

8.03.ceturtdiena

Kompetenču projekta visu skolotāju sanāksme(G-21)15.30(102.)

Vecāku Padome 18.00(201.)

9.03.piektdiena  Žetonu pasniegšanas ceremonija 12.klasēm (aktu zāle)

														
Irēna Birgersone

Apsveicam

Apsveicam ar iegūto I. pakāpi Kurzemes reģiona vokālās mūzikas konkursā „ Balsis 2018″

 • Agnesi Nābeli
 • Jeļenu Sušinsku
 • Daci Preisu
 • Samantu Turku
 • Danu Gakuti
 • Elīzu Miltu
 • Elizabeti Vorobjovu
 • Katrīni Leščuku
 • Elīzu Bērziņu
 • Tīnu Olševsku
 • Elīnu Ķezberi

Skolotāju Ināru Bērziņu, koncertmeistari Simonu Radoviču

														
Irēna Birgersone