Apsveicam

Apsveicam ar iegūto I. pakāpi Kurzemes reģiona vokālās mūzikas konkursā „ Balsis 2018″

 • Agnesi Nābeli
 • Jeļenu Sušinsku
 • Daci Preisu
 • Samantu Turku
 • Danu Gakuti
 • Elīzu Miltu
 • Elizabeti Vorobjovu
 • Katrīni Leščuku
 • Elīzu Bērziņu
 • Tīnu Olševsku
 • Elīnu Ķezberi

Skolotāju Ināru Bērziņu, koncertmeistari Simonu Radoviču

Irēna Birgersone