Apsveicam olimpiāžu uzvarētājus

Attēlu rezultāti vaicājumam “apsveicam gif” Apsveicam ar ar iegūtajām godalgotajām vietām starpnovadu matemātikas olimpiādē pamatskolu klašu grupā:
1.vieta Līzai Elizabetei Jakušenkovai7.b klase,
2.vieta DemijaiBurlakovai6.b klase,
3.vieta Rūtai Almai Vicinskai7.a klase, 
Atzinība Miķelim Topecam5.b klase.
Skolotājas – Maija Golubeva, Oksana Visocka, Vineta  Mielava,  Digna Virkstene

Starpnovadu ķīmijas olimpiādē :

1.vieta Samantai Turkai10.a klase,
3.vieta Dacei Preisai12.b klase,
Elizabetei Vasiļevskai – 11.a klase,
Unai Līcei– 9.a klase,
Atzinība Jeļenai Sušinskai12.b klase,
Kristiānai Švažai – 12.b klase,
Laurai Briedei – 10.a klase,
Lienei Jamščikovai- 9.b klase.

Skolotāja Vita Banzena.

														
Irēna Birgersone

Leļļu teātris

Šodien, 26.februārī, pie mums ciemos Leļļu teātris ar izrādi “Notikumi virtuvē”.

Skatītājos 1.-3.klašu skolēni.

 

														
Irēna Birgersone

Nedēļa

														
Irēna Birgersone

Sveiciens Tostamā skolai

Mūsu skolas parlaments sveic savus draugus Igaunijā 100 gadu jubilejā.

EV100 tervitused meie sõpradelt Broceni koolist

EV100 tervitused meie sõpradelt Broceni koolist Lätimaalt

Posted by Tõstamaa Keskkool on ceturtdiena, 2018. gada 22. februāris

														
Irēna Birgersone

Lidice 2018

Jau trešo gadu pēc kārtas 6.b klases skolnieks Arvis Miezis iekļuvis Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa Lidice 2018 Latvijas kārtas laureātu vidū. Šī gada tēma bija ŪDENS.
Arvis zīmēja darbu “Tilti”. Laureātu darbu izstāde februārī bija apskatāma Rīgas Domes vestibilā.
Latvijas kārtas laureātu darbi, kopskaitā 178, tiks nosūtīti uz konkursa finālu, kurš notiks Čehijas pilsētā Lidicē.
Pavisam konkursam tika iesūtīti 1256 darbi no 54 Latvijas novadiem un pilsētām.

Vizuālās mākslas skolotāja Aiva Šteina

														
Irēna Birgersone

Apsveicam uzvarētājus

														
Irēna Birgersone

20. februārī Brocēnu vidusskolas 9.-12. klašu komanda piedalījās Starptautiskās dzimtās valodas dienas konkursā Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā un sīvā cīņā ieguva 2. vietu.
Komandā: Elīza Jekuma, Ričards Strikauskis, Augusts Melderis, Samanta Turka, Jeļena Sušinska, Ansis Grišāns un Rihards Dzenis
Paldies skolotājai Liene Zvaigzne!

														
Irēna Birgersone

Lepojamies

 

  Apsveicam ar sasniegumiem starpnovadu ekonomikas olimpiādē:

  • Atzinība – Santai Kirsanovai 12.kl.
  • Atzinība – Danai Gakutei 11.kl.

Skolotājas Irēna Birgersone, Ieva Rulle

Starpnovadu latviešu valodas un literatūras 2.posma olimpiādē:

  • 1.vieta – Dacei Preisai 12.b kl.
  • Atzinība  – Danai Gakutei 11.akl.
  • Atzinība – Jeļenai Sušinskai 12.b kl.

Skolotājas Mairita Neilande, Guna Raita.

 

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

														
Irēna Birgersone

Profesiju dienās skolēniem

„Profesiju dienās skolēniem” Dace Preisa no Brocēnu vidusskolas 12. klases iepazīstas ar mikrobiologa profesiju AS „Grindeks”

Nolūkā iepazīstināt dabaszinātnēs sekmīgākos un ieinteresētākos Latvijas skolēnus ar dažādu profesiju pārstāvju ikdienu farmācijas uzņēmumā, šogad jau devīto reizi AS „Grindeks” organizē projektu „Profesiju dienas skolēniem”. Starp 40 projekta dalībniekiem, kuri izvēlēti pēc 144 pieteikumu novērtēšanas, darbu uzņēmumā „Grindeks” iepazina arī Brocēnu vidusskolas 12. klases skolniece Dace Preisa.

Daces projekta pieteikuma vēstule atklāj, ka jaunietei ir īpaši ass prāts un tam viņa ļauj realizēties visos skolā apgūstamajos priekšmetos: „Mācos eksaktā virziena klasē, kur no dabaszinībām apgūstu ķīmiju, bioloģiju, fiziku un ģeogrāfiju. Šajos priekšmetos, tāpat kā visos pārējos, 12. klases pirmajā semestrī guvu teicamas sekmes – tikai 9 un 10, tāpēc arī skolotāji mani motivē piedalīties dažādās olimpiādēs un konkursos. Šogad piedalīšos septiņās olimpiādēs, tai skaitā arī Bioloģijas valsts olimpiādē.” Tieši gatavošanās pēdējai mudināja Daci nopietnāk domāt par jau šī gada rudenī gaidāmajām studijām un turpmāko karjeru, un tāpēc radusies interese iepazīt darba pienākumus „Grindeks” Kvalitātes kontroles laboratorijas mikrobioloģijas grupā.   Vairāk

														
Irēna Birgersone