Kurmītis Kvēps un Skudrupūznis

20.martā Brocēnu novada skolēniem ES struktūrfonda projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, projekta” ietvaros bija Latvijas Dabas muzeja nodarbības. Kas notiek kurmīša Kvēpa valstībā? Kādi ir viņa paradumi un draugi? To izpētīt varēja 1-3.klašu skolēni. Veicot praktiskus uzdevumus ar magnētiskajām kartiņām, skolēni pārbaudīja savas zināšanas par augiem un dzīvniekiem pļavā. Savukārt 4.-5.klašu skolēniem ļāva iepazīt skudru darbīgo ikdienu.

														
Vivita Ķezbere

ZPD laureāti

Sveicam 9. Kurzemes reģiona ZPD laureātus:

  • Daci  Preisu, Žani Grundmani – 1. pakāpe
  • Danu Gakuti – 2. pakāpe
  • Mārtiņu Grundmani – 3. pakāpe
  • Elīnu Druvaskalni – Atzinība

Skolotājas D. Barančani, M. Skrastiņu, A. Miltu, I. Muižarāju

														
Irēna Birgersone