Mūsu panākumi skatuves runas konkursā

2018.gada 5. martā Brocēnu kultūras un izglītības centrā notika Brocēnu novada skatuves runas konkurss, šogad Brocēnu vidusskolu pārstāvēja 13 skolēni.Konkursa rezultātā tika iegūtas pakāpes:
Augstākā  pakāpe-Samantai Turkai- 10. a, skolotāja Mairita Neilande
1.pakāpe– Arnoldam Makam-3.b, skolotāja Svetlana Tarasova
Evelīnai GrinkevičaI -5.a, skolotāja Mairitai Neilande
Rebekai Zakevicai- 6.b, skolotāja Guna Raita
Sanijai Burlakovai- 7.a, skolotāja Marika Ulmane
Sonorai Sergejevai- 8.c, skolotāja Inta Muižarāja
Alvīnei Paštorei- 12.b, skolotāja Mairita Neilande
2.pakāpe Endijai Jokubauskai- 1.c, skolotāja Viviāna Grīnberga
Rinaldam Lazdam- 3.a, skolotāja Daiga Staško
Undīnei Priedei- 3.a, skolotāja Daiga Staško
Samantai Taulīnai- 5.b, skolotāja Ļena Zvaigzne
Demijai Burlakovai- 6.b, skolotāja Guna Raita
Arnitai Norkusai- 10.a, skolotāja Mairita Neilande
Iespēju piedalīties Kurzemes reģiona skatuves runas konkursā ieguva: Samantai Turkai, Arnolds Maks, Rebeka Zakevica, Sonora Sergejeva.

2018.gada 27. martā Liepājas bērnu jauniešu centrā „Valduguns” notika Kurzemes reģiona skolēnu skatuves runas konkurss. Konkursā piedalījās 47 skolēni no Kurzemes. Konkursu vērtēja profesionāla žūrija: režisores un pedagoģes Anna Jansone, Dace Liepeniece, VISC vecākā referente režisore Dace Jurka. Konkursa noslēgumā žūrija uzslavēja drosmīgos runātājus, skolotājus, vecākus, katrs skolēns saņēma diplomu, kāruma sieriņu, pildspalvu un žūrijas īpašo ieteikumu austiņā. Konkursa kopvērtējumā:
1.pakāpe –Arnoldam Makam-3.b, skolotāja Svetlana Tarasova
Rebekai Zakevicai- 6.b, skolotāja Guna Raita
Samanta Turka-10.a, skolotāja Mairita Neilande
2.pakāpe– Sonorai Sergejevai- 8.c,skolotāja Inta Muižarāja
Liels paldies skolēnu vecākiem par atbalstu un uzņēmību, mācot un iedrošinot savus bērnus runāt dzeju, prozu lielas auditorijas priekšā, īpašs paldies, Arnolda mammītei Kristīnei Makai, kura abus konkursus bija kopā ar mums!

Brocēnu vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā: Dita Dubulta

 

Irēna Birgersone