ZPD laureāti

Sveicam 9. Kurzemes reģiona ZPD laureātus:

  • Daci  Preisu, Žani Grundmani – 1. pakāpe
  • Danu Gakuti – 2. pakāpe
  • Mārtiņu Grundmani – 3. pakāpe
  • Elīnu Druvaskalni – Atzinība

Skolotājas D. Barančani, M. Skrastiņu, A. Miltu, I. Muižarāju

Irēna Birgersone